Home Automation / Smarta Hem / Hemautomation

Home Automation / Hemautomation

​Att ha ett Home Automation / Smart system i huset ska enligt min mening underlätta vardagen. Produkterna skall vara ihopkopplade och fungera utan att användaren behöver ställa in olika inställningar varje dag. Systemet skall finnas, fungera och vara dolt.
​Att kunna styra belysningen med mobilen är för en teknikintresserad väldigt roligt, men det skall också vara möjligt att använda lysknapparna manuellt för de i hushållet som inte vill ta fram sin mobil, starta en app för att slå på utebelysningen.
En annan aspekt är att kunna installera ett system utan att behöva dra nya kablar i huset.
​Tekniken som jag använder är z-wave och zigbee.  Z-wave, Zigbee och Bluetooth.

Sidan är flyttad till smarta hem