Watchman i Home Assistant håller reda på saknade enheter

By Claes

Jag använder Watchman i Home Assistant för att hålla reda på saknade enheter

Integrationen Watchman är en bra integration för att hålla reda på om enheter saknas i Home Assistant och om de är knutna till en automation. Har funnit denna integration riktigt hjälpsam när något strular i en automation då t ex en enhet är saknad.

Watchman integration laddar jag ner och installerar genom HACS. Bra guide och exempel samt hur den installeras finns på github: GitHub – dummylabs/thewatchman: Home Assistant custom integration to keep track of missing entities and services in your config files

 

Jag har skapat en Markdown rapport som ser ut som följande som jag lagt på min sida Inställningar:

Saknade enheter i Home Assistant

 

Markdown kortet

I Markdown kortet som jag använder har jag följande: (Samma som finns på länken till github)

type: markdown
content: >-
<h2> <ha-icon icon=’mdi:shield-half-full’></ha-icon> Watchman report</h2>
<h3>Missing Entities: {{ states.sensor.watchman_missing_entities.state }} </h3>
{%- for item in state_attr(”sensor.watchman_missing_entities”, ”entities”) %}
<hr> <table><tr> <td>
<ha-icon icon=’mdi:
{%- if item.state==”missing”-%}cloud-alert’
{%- elif item.state==”unavail” -%}cloud-off-outline’ {%- else-%}cloud-question’
{%- endif -%} ></ha-icon>
{{ item.id }} [{{item.state}}] <a title=”{{item.occurrences}}”>
{{item.occurrences.split(’/’)[-1].split(’:’)[0]}}</a>
</td></tr></table>
{%- endfor %}
card_mod:
style:
ha-markdown:
$: |
ha-markdown-element:first-of-type hr{
border-color: #303030;
}

Konfiguration av Watchman

När Watchman är installerat kan jag ändra vissa inställningar. Vad som är möjligt att ändra är bra beskrivet på Github.

De ändringar jag har har gjort är att lägga till media players på Ignored entitites and services. Skälet till denna ändringar är att jag inte vill att mina SONOS spelare ska dyka upp upp i Watchman rapporten.

Watchman rapporten

Med rapporten får jag upp följande enheter som är saknade i Automationer. Betyder att i vissa automationer använder jag dessa enheter som är saknade. Som ett exempel kan jag nu se att en Binary_sensor.door_ding saknas. Jag kan nu börja leta i Entiteter efter denna enhet. Efter en sökning så finns inte denna enhet och det beror på att jag har tagit på integrationen Ring. Problemet är att jag inte har tagit bort enheten från en Automation.

 

Borttagen enhet men finns fortfarande kvar i Automation

Enheten är borttagen men finns fortfarande kvar i en automation. I detta läge använder jag inte användargränssnittet för automationer utan går till min config mapp och öppnar automation.yaml.

Söker efter Binary_sensor.door_ding och hittar en automation som heter Halloween. Nu går jag till automationer i användargränssnittet och öppnar automationen Halloween och hittar problemet. Tar bort automationen och problemet är löst! Binary_sensor.door_ding har försvunnit från Watchman i Home Assistant.

Jag tycker att Watchman är en bra funktion för att hitta enheter som inte fungerar

 

Läs mer om min Installation av Home Assistant: Home Assistant Kontroller

About Claes