Platsbaserade automationer med Home Assistant

By Claes

Jag använder Platsbaserade automationer med Home Assistant för att styra funktioner i hemmet

En väldigt viktig funktion för mig är att styra funktioner i hemmet baserat på plats. Är någon hemma eller är alla i familjen borta. Den centrala funktionen är Hemma/Borta läge som styr vilka automationer som skall köras beroende på läge. Jag har även funktioner baserad på olika familjemedlemmars status som när de går hemifrån eller kommer hem. T ex rullas rullgardinerna upp automatisk och belysning släcks när barnen går hemifrån. Mycket praktiskt!!

Home Assistant appen i telefonerna och Home Assistant Cloud

Platsen avgörs av Home Assistant appen vi har i våra telefoner samt prenumerationen på Home Assistant Cloud. I Home Assistant har jag skapat zoner som triggar hemma och Borta läge. Är vi innanför zonen markerar Home Assistant Närvaro.
Home Assistant karta

Shoppinglista och att Göra-lista

En annan funktion som jag har börjat prova är att använda Shoppinglistan / Att Göra-listan för att skicka notiser till min telefon när jag går in i ett speciellt område. Skapade en automation som skickar mig en notis när jag går in på Kjell och Kompani och det finns något på listan.
Testar Att Göra-listor med Home Assistant med notis till mobil

 

Skrev ett inlägg där jag beskriver Närvaro och Zoner i Home Assistant: Närvaro och Zoner i Home Assistant

 

Läs mer om min installation av Home Assistant: Home Assistant Kontroller

About Claes