Styr mitt Jässkåp med Home Assistant

By Claes

Styr mitt jässkåp med Home Assistant för att få rätt temperatur när ölet ska jäsa

Att brygga öl är en hobby som jag tycker är riktigt kul. För att göra det ännu roligare har jag även fått in lite teknik.

För att få till en någorlunda bra temperatur när jag jäser ölet har jag byggt ett väldigt enkelt jässkåp. Jässkåpet har jag utrustat med en frostvakt som jag kan styra med en smart plug och en temperatur sensor.

Utrustning som jag använder för styrningen är:
Home Assistant
Fibaro Smart Plug
Aqara Temperatur sensor

Jässkåp Dashboard

PÅ min dashboard hag en sida där jag presenterar status på temperatur sensorerna, läge på smart plug och inställningar för temperaturen som jag vill hålla i jässkåpet.

I övre vänstra hörnet presenterar jag temperatur och status på smart plugs om de är av eller på. Kortet i home assistant är av typen picture elements.
I övre högra hörnet presenterar jag om automation är på för Jässkåpet eller jäskylen.
I nedre vänstra hörnet presenterar jag mina smart plug. enkelt att slå på och av med hjälp av switchar.
I nedre högra hörnet har jag inställningar för temperaturen jag vill hålla i skåpet. Dessa är hjälpare i Home assistant av typen nummer.

Jässkåp hög och Jässkåp Låg ställer jag in beroende på hur varmt det ska vara i skåpet.
Jag har även skapat två stycken hjälpare som jag kallar säkerhet. Jag har använt Home automation under många år och något jag har lärt mig att allt inte fungerar 100%.

Det är inget roligt om automationen missar av någon anledning och det blir för varmt i skåpet under en längre tid. Dessa säkerhetshjälpare behöver jag inte ställa in manuellt då dessa följer inställningar jässkåp hög och låg och lägger automatiskt på +1 och -1 grader.

Om inte den första automationen slår av eller på skåpet kommer förhoppningsvis säkerhets automationen stänga av. I säkerhets automationen har jag även lagt till att det ska skickas en notis till min telefon.
Home Assistant dashboard

Automation för jässkåpet

För att stänga av när skåpet kommer upp i temperatur använder jag mig av en mall. Mallen kontrollerar graderna på temperatur sensorn och jämför med hjälparen. Om temperatur sensorn visar högre eller lika så stänger jag av smart plug som styr frostvakten i skåpet.
För att sätta på värmen växlar jag på denna automation och implementerar hjälparen för låg. Då ska temperatur sensorn visa lägre eller lika för att slå på frostvakten.

Automation för säkerhets hjälparen

Mina två säkerhets hjälpare justeras automatiskt när jag ändrar mina standard hjälpare.  Dom följer inställningar jässkåp hög och låg och lägger automatiskt på +1 och -1 grader.

Som händelse och som ska trigga automation är när något händer hjälparen Jässkåp hög. Som åtgärd använder jag mig av service: input_number.set_value. Värdet av hjälparen jässkåp hög + 1 skrivs till hjälparen jässkåp hög säkerhet.


Den andra hjälparen använder samma automation men då skrivs -1 till hjälparen jässkåp låg säkerhet.

Växlare för att slå av och på Automationerna

Jag har skapat två stycken hjälpare som är av typen Växel. Med dessa kan jag slå av och på automationerna. Om Växeln är av inaktiverar jag automationer för att undvika att skåpet står på när det inte används.

Läs mer om min installation av Home Assistant: Home Assistant Kontroller

About Claes