Styra belysning med ljussensor i Home Assistant

By Claes

Styra belysningen med hjälp av ljussensor i Home Assistant

I mitt system styr jag belysningen med ljussensorer, hur ljust eller mörkt det är inomhus eller utomhus med hjälp av olika ljussensor som är placerade på lite olika ställen. För att t.ex inomhusbelsyningen standard ska gå på automatiskt måste följande kriterier vara uppfyllda, Det ska vara mörkt inne (förinställt lux) och någon ska vara hemma.

Olika sensorer

För att bedöma om det är mörkt inomhus använder jag mig av olika sorter sensorer som har integrerar ljussensor som Fibaro FGMS-001 Motion sensor, AEOTEC Multisensor 6, Philips hue inomhussensor. Fördelen med dessa sensorer är att de rapporterar lux när ljuset ändras förutom Hue sensorn som rapporterar var 5:e minut eller vid rörelse. Då dessa sensorer är placerade på olika ställen av huset har jag valt att använda medelvärdet av alla sensorer.

Jag använder mig av Philips Hue utomhussensor för att mäta ljuset utomhus. Ljusstyrkan utomhus styr min fasadbelysning och trädgårdsbelysning.

Ljussensor funktion

Nedan är ikoner som jag visar på min Dashboard under Inställningar. Den visar först 3st Ikoner som visar om belysning är på i Kök, Inne och Ute.

Status Ljussensorer är medelvärdet som jag samlar in från flera sensorer som är utplacerade i olika delar av huset.

Nedanför har jag 6st sliders där jag kan ställa in vid vilket lux värde som gäller för när det ska bli mörkt resp ljust. Anledningen att jag valde sliders är att jag annars måste lägga in värdena i Automationerna till respektive funktion. Nu kan jag på ett enkelt sätt ändra om jag vill att någon belysning ska slå på tidigare eller senare beroende på ljuset

Hjälpare

Alla dessa funktioner är baserade på Home Assistant Hjälpare.
Växel
Grupp
Nummer

Automation

För att växla hjälparen inomhusbelysning från av till på använder jag mig av en template i Home Assistant. Denna template tittar på vad medelvärdet är för inomhus ljuset och sedan jämför med hjälparen nummer.

Jag har skapat 3st Automationer som växlar inomhus, utomhus och kök. När dessa växlare ändras har jag skapat script som slår på rätt belysning med ljusstyrka och temperatur på led lamporna.


Här hittar ni mer information om vad jag använder i mitt system: Smarta Hem

Mer om de ljussensorer jag använder: Ljussensor jag använder i mitt smarta hem 2024

 

Läs mer om min Home Assistant installation: Home Assistant Kontroller

About Claes