HAN-port på elmätaren

By Claes

HAN-port på elmätaren för en mer exakt avläsning i hemmet

Jag fick precis en ny elmätare installerad som har en HAN-port. Han-porten är till för att kunna läsa ut data direkt från elmätaren till t ex det smarta hemmet. I mitt hem har jag tidigare använt en pulsräknare som räknar led pulserna men med HAN-porten, har jag tillgång till mer information och betydligt exaktare information.

Vad är Han-port

Han-porten är ett uttag på elmätaren och i mitt fall är uttaget ett RJ-12 uttag. HAN-porten kallas även ibland för P1-port och H1-port. HAN-porten är det lokala gränsnittet där jag som kund kan läsa av elförbrukningen nästan i realtid. Standarden har satts av Energiföretagen och mer om standarden finns på deras hemsida: https://www.energiforetagen.se/forlag/elnat/branschrekommendation-for-lokalt-kundgranssnitt-for-elmatare/

HAN-port elmätare

Han-porten på Aidon 6442 S. Porten sitter på framsidan och för att få fram RJ-12 kontakten viker jag bort gummiskyddet.

RJ12 Kabel
Utrustning för att läsa HAN-porten

Jag har sett att det finns några färdiga varianter på marknaden men det går även att bygga en egen P1-läsare. Själv har jag använt en D1 mini som var uppkopplad mot mitt hemmanätverk via Wifi för att sedan skicka informationen vidare till Home Assistant. Skälet till att använda en D1 mini var att jag inte fick ut ASCII från elmätaren till en början men nu har jag fått en uppdatering och använder en Han-port / P1 läsare från EnergyIntelligence: https://energyintelligence.se/shop/

Det är en P1/Han-port läsare som är enkel att koppla in och komma igång med. Fördelen som jag ser med denna mätare är att den även har en Ethernetport och Wifi ifall det är svårt med Wifi signalen i skåpet.

RJ-12 kontakt till vänster för HAN porten och Ethernetkontakt till höger för att koppla till hemmanätverket.

Denna läsare skickar ut information genom MQTT som jag sedan läser i Home Assistant. I Home Assistant använder jag mig av integrationen AmsHan som generar 14st entiteter som jag kan använda i Home Assistant

Information från HAN-porten till Home Assistant

Informationen som jag presenterar på min Dashboard är

Aktuell strömförbrukning
Strömförbrukning över dagen
Information och belastning på faserna

Ovan bild var tagen när jag använde D1 Mini och det som jag saknar från AmsHan integrationen kW info / Fas.

Entiteter som AmsHan genererar:
Active power export (Q2+Q3)
Active power import (Q1+Q4)
Cumulative hourly active export energy (A-) (Q2+Q3)
Cumulative hourly active import energy (A+) (Q1+Q4)
Cumulative hourly reactive export energy (R-) (Q3+Q4)
Cumulative hourly reactive import energy (R+) (Q1+Q2)
Current phase L1
Current phase L2
Current phase L3
Phase L1 voltage
Phase L2 voltage
Phase L3 voltage
Reactive power export (Q3+Q4)
Reactive power import (Q1+Q2)

Uppdaterad: 2022-06-07

Styra varmvatten, värme, laddning och belysning vid höga elpriser

Styra automatiskt när elpriset är lågt med Home Assistant

 

Läs mer om mitt Smart hem:

Smarta Hem – Home Automation

About Claes