Mäta energiförbrukning på varmvattenberedaren med hjälp av HAN porten

By Claes

Mäta Energiförbrukning på varmvattenberedaren med hjälp av HAN porten

Jag är riktigt nyfiken på hur energiförbrukningen ser ut i mitt hus. På många saker har jag en smartplug som jag kan mäta energin och på vissa saker har jag använt Home Assistant Addon on PowerCalc. En av de större energiförbrukaren i mitt hus är Varmvattenberedaren och idag kan jag inte mäta den då jag inte har utrustningen som krävs (väntar på en elektriker för att montera ny elcentral och shelly 3m). Innan den nya utrustningen kommer på plats satt jag och funderade om det gick att göra en beräkning med hjälp av information från HAN-porten och Home Assistant.

Nibe CU-300 400V 2 faser

Varmvattenberedaren som jag har i huset är en gammal Nibe CU-300 som går på 2 faser. När varmvattenberedaren börjar värma så ökar 2 faser samtidigt. I mitt fall är den inkopplad på fas 2 och fas 3

När jag började studera dessa lite närmare såg jag att fas 2 ökar med 6.7A och fas 3 med 7A. För att få till en total använde jag en hjälpare i Home Assistant (min / Max / medelvärde /mediansensor)

Detektera när strömmen ökar med 13A

Det jag satt och funderade på var hur jag kan detektera när fas 2 och fas 3 ökar samtidigt och totalen är över 13A. Först skapade jag en automation som tittade på när L2+L3 gick över 13A men de fungerade inget vidare då det finns tillfällen när andra saker går igång på dessa faser. Dessutom blir den automationen fel då den utgår från att basvärdet är 0A.

Historiskt värde

Vad jag nu gjorde var att skapa ett historiskt värde som jag jämför den aktuella strömförbrukningen med. Jag skapade tre hjälpare av typen nummer och sedan gjorde jag en automation som sparar Fas 2, Fas 3 och totalen varannan minut. För att jämföra det historiska talet med nuvarande använder jag mig av en mall som ser ut så här:

{{ states(’sensor.adn_current_l2’) | float > states(’input_number.l2_history’) | float + 7}}

Automation för att slå på hjälparen varmvattenberedare

Som händelse använder jag mallen ovan som är satt som trigger. When a template triggers:
{{ states(’sensor.adn_current_l2’) | float > states(’input_number.l2_history’) | float + 7}}

Villkor
hjälparen varmvattenbredare är av
Templat condition: {{ states(’sensor.adn_current_l3’) | float > states(’input_number.l3_history’) | float + 6 }}

Åtgärd:
Slå på hjälpare varmvattenberedare (denna hjälpare är av typen växel)

Automation för att slå av hjälparen varmvattenberedare

För att kolla om jag ska slå av varmvattenberedaren ska den totala gå ned med 12A

Som händelse använder jag mig av en template mall: When a template triggers
{{ states(’input_number.vv_value_check’) | float > states(’sensor.l2_l3’) | float + 12}}

Villkor:
hjälparen varmvattenberedare är på

Åtgärd:
Slå av hjälpare varmvattenberedare

Powercalc för att beräkna energi

I min configuration.yaml har jag följande:

– platform: powercalc
    entity_id: input_boolean.varmvattenberedare
    fixed:
      power: 2900

Varje gång hjälparen varmvattenberedare slås på sätter powercalc den till 2900W

Se den totala energiförbrukningen

Med hjälp av Home Assistant energi kan jag nu lägga till varmvattenberedaren energy som PowerCalc skapas.

I grafen ovan kan jag nu se att varmvattenberedaren har dragit 7 kWh under dagen.

Hur fungerar det?

Jag tycker att det fungerar skapligt bra men ibland så missar den. För mig är det ett sätt att få en överblick på energiåtgången på varmvattenberedaren innan jag har mer exakt utrustning på plats.

 

2021-01-01

Uppdatering: Använder nu en Shelly 3em för att styra och mäta energiförbrukningen på min varmvattenberedare: Styra Varmvattenberedare med kontaktor och Shelly 3em

About Claes