HouseModes Plugin – Vera Control

By admin

I Vera controls Dashboard så finns det olika lägen. Hemma, Borta, Natt och semester.
Dessa lägen kan användas för att styra olika scener och funktioner.
T ex, vid nattläge så kopplas utebelysningen av och kameror används som rörelsesensorer för att tända utebelysningen.
Det lustiga med dessa lägen är att det inte går att tidsstyra i Vera Controls mjukvara.
För att göra detta så laddar men hem en app som heter HouseModes Plugin

För att installera denna app går du till Apps och sedan till Install Apps.
Sök nu efter HouseModes

Efter installation kommer denna app ligga under Devices.
Nu är det möjligt att skapa en scen, t ex vid klockan 23:00 akti veras nattläge.
För att ändra tillbaka till hemmaläge skapar man en scen som t ex aktiverar hemmaläge klockan 06:00

About admin