Etiketter i Home Assistant är ett bra sätt att organisera enheter

By Claes

Börjat använda Etiketter i Home Assistant för att skapa ordning bland alla mina enheter och organisera systemet.

Med 2024.4 blev det möjligt att använda etiketter i Home Assistant. Etiketterna går att använda på många ställen men jag ha fokuserat att etikettera mina Enheter och hjälpare. Jag har idag 161 Zigbee enheter och 38 Z-wave enheter att hålla koll på. Etiketter hjälper mig att skapa någon form av ordning bland alla mina enheter och organisera systemet.

Etiketter i Home Assistant

Jag hittar etiketter om jag klickar på Inställningar -> Områden, etiketter och zoner. Längst upp på sidan finns det Områden, Labels och Zoner. Klickar jag nu på Labels kan jag lägga till Etiketter via den blåa Ikonen + Add Label.

Lägga till etiketter i Home Assistant

Jag har börjat att lägga till etiketter i Home Assistant och de som jag skapat är Energi, Fasadbelysning, Garagebelysning, Inomhusbelysning, Fjärrkontroll, Larm, Relä och Uttag, Sensor och trädgårdsbelysning. Troligtvis kommer jag använda fler när jag hittar andra användningsområden.

Sidan Enheter

Går jag nu till sidan enheter kan jag lägga till etiketter genom att klicka på Enter selection mode. Därefter markerar jag enheten jag vill lägga till en etikett på och sedan add label.

Det som är bra med etiketter är att jag kan lägga till flera etiketter till en enhet. För min Media smart plug använder jag etiketterna Energi och Relä och Uttag. Med dessa etiketter är det riktigt enkelt att sortera, filtrera och hitta enheterna på ett bra sätt.

Etiketter i Automationer

Jag kan även använda etiketter i Automationer eller skripts. Det här är en riktigt smart funktion då jag t ex kan tända alla mina enheter som har etiketten trädgårdsbelysning genom att Välja service som starta lampa och sedan lägga till etiketten.

 

Läs mer om vad jag använder i min Home Assistant installation: Home Assistant Kontroller

About Claes