Nattlampa

By Claes

Nattlampa som funktion i mitt smarta hem

Nattlampa – På natten tänds vissa specifika lampor när det är rörelse i vissa zoner i huset. Jag tycker att det är skönt att få ljus i huset när jag eller andra i familjen stiger upp. Jag använder mig av lampor som är dimbara för att ljuset ska vara så dämpat som möjligt att det bara blir ett ledljus.

Med hjälp av funktionen zoner i Homey är det relativt enkelt att skapa en automation / flow för att tända och släcka när en viss zon har aktiverats eller avaktiverats.

Vad använder jag för att skapa funktionen Nattlampa

Athom Homey
Raspbee 2
Dimbara lampor
Rörelsesensorer

Appar i Athom Homey
deCONZ
Virtual Devices

Gruppera Lampor

Det första jag gjorde var att välja vilka lampor som ska tändas. Jag skapade en grupp i Phoscon med de lampor som ska tändas eller släckas och döpte den till Nattlampa övervåning.

För funktionen nattlampa nedervåning använder jag mig av 2st lampor som används till TV belysning och den gruppen var redan gjord och heter TVrum Bänkbelysning.

Zoner i Athom Homey

Varje rum som jag har skapat i Homey blir en zon. Jag har skapat ett rum som jag kallar B_Övervåning och ett rum som jag kallar Nedervåning. I rummet B_Övervåning har jag skapat rummen som finns på övervåningen: kök, vardagsrum etc. I rummet Nedervåning har jag skapat rummen som finns på nedervåningen: t ex TVrum, hall, badrum etc.

Nu kan jag använda dessa zoner för att aktivera min belysning förutsett att jag har en rörelsensor i varje rum.

Flow i Athom Homey för att tända och släcka Nattlampa på Övervåningen

Tänd nattlampa – övervåning
När:
B_Övervåning (Den här zonen aktiveras)
Och:
Nattläge är på (Virtuell enhet)
Mörkt ute är på (Virtuell enhet)
Då:
Dimma Nattlampa övervåning till 2%

 

Släck nattlampa – övervåning
När:
B_Övervåning ( Den här zonen är inaktiv i minut)
Och:
Nattläge är på (Virtuell enhet)
Mörkt ute är på (Virtuell enhet)
Då:
Stäng av Nattlampa Överåning

Nu har jag skapat mig en Nattlampa som tänder belysningen på natten.

 

Här hittar ni mer information om vad jag använder i mitt system:
Smarta Hem

About Claes