Solceller – Installation av solpaneler och växelriktare

By Claes

Installerar solceller och växelrikare för att producera solel

Under ett antal år har vi funderat på att installera solceller på taket för att producera egen el men jag tycker det har varit svårt att få till en bra kostnadskalkyl men nu när elpriserna skjuter i höjden känns det mer motiverat och samtidigt göra en god gärning för miljön. Tanken är att kunna reducera antal kWh timmar inhandlat från elnätet genom att producera egen el.

Val av solceller och växelriktare

Solcellerna blev av märket Solarwatt och växelriktaren blev en SMA Tripower 15.

Solarwatt 60M Slim edition med svart ram som har en effekt på 330Wp / panel.

SMA Tripower 15000TL som är monterad utomhus på fasaden i närhet till elskåpet.

Beräknad produktion

Installationen består av 45st solpaneler (330 Wp) med max effekt på 14.850 kWp.

24st paneler är riktade på Sydväst och 21st paneler är riktade mot Sydöst.

Beräknad årsproduktion är 15,102 kWh och det ska bli spännande att se hur mycket anläggningen kommer att generera i verkligheten.

Information om producerad och köpt el

När jag köpte systemet fick jag tillgång till SMA sunny portal där all produktion av solcellerna loggas. Snyggt, men jag ville även veta hur mycket jag köpte in och producerade under dygnet. Jag tror att det är möjligt om jag hade köpt en SMA energy meter men eftersom jag redan hade installerat en HAN-ports mätare skippade jag det inköpet och nu loggar jag allt i Home Assistant.

Med Home Assistant kan jag nu få information om hur mycket el jag köper, producerar och hur mycket el huset har förbrukat under ett dygn.

De blå staplarna är inköpt el, de gula staplarna är producerat från solcellerna och de lila är el som jag har skickat tillbaka till elnätet.

Information från Solcellerna hämtar jag genom MODBUS från SMA Tripower 15000TL och energi som jag skickar ut och köper hämtar jag från HAN-porten.

Fördelen som jag ser det att använda Home Assistant är att all information presenteras på Dashboard som sitter i köket och är tillgänglig för alla i familjen.

Läs mer om mitt smarta hem

About Claes