Styr elförbrukningen på timpris eller solel

By Claes

Styr elförbrukningen baserat på timpris eller solel automatiskt med Home Assistant

Nu kan jag styra min elförbrukning baserat på timpriset eller med solel från mina solceller på taket. På vintern när det är minimal produktion från solcellerna styr jag elförbrukningen med hjälp av timpriset från nordpool. På Våren, sommaren och hösten prioriterar jag solelen jag får av mina solceller. Är det en dag med mindre än 30KWh beräknad produktion går systemet mot timpriset. Alla styrning sker helt automatiskt med hjälp av Home Assistant.

Med hjälp av Home Assistant kan jag få till styrningen helt lokalt. Självklart är jag beroende av internet för att få prisuppgifter från nordpool och prognosen för produktionen av solelen. Pga den lokala styrningen med Home Assistant behöver jag inte någon extra tjänst i molnet som jag behöver betala för.

Så här skapade jag min lösning här hemma för att få automatik mellan lågt elpris och solel.

Vad använder jag

Home Assistant som körs på en Raspberry Pi5

Integration i Home Assistant för att få automation mellan timpris och solel: Forecast.Solar och Nord Pool

Produkter för att styra: Shelly 3EM och kontaktor för varmvattenberedare. Daikin Wifi Module för min luftvärmepump. Balboa Wifi för Spabad. Heatit termostater för golvvärme.

Styrning baserat på timpris

För att styra mina enheter när det är lågt elpris använder jag Cheapest Hours automation som jag hittade på sidan: Home Assistant: Advanced Nord Pool Cheapest Hours automation with local calendar support – Creating Smart Home

Jag har använt lösningen under en tid och jag tycker den fungerar fantastiskt bra här hemma. Jag skrev ett inlägg om min installation här: Styra automatiskt när elpriset är lågt med Home Assistant

Genom att jag använder Cheapest Hours automationen har jag redan skapat mig en kalender för elektricitet och den kommer jag använda mig styrningen baserad på solcellerna.

Styrning baserad på solel

Jag vill använda så mycket av min solel som möjligt för att t ex värma varmvattenberedaren, driva Spabadet, värma golven och vid varma dagar utnyttja luft/luftvärmepumpen för kyla. Anledning är att den större posten på mina elräkningar är elöverföring (nätet). Kan jag utnyttja min egna solel kan jag spara en skön slant. Överskottet som blir över säljer jag till spotpris och för varje kWh jag skickar ut på elnätet får jag 60 öre av staten.

Styrning baserad på solel i Home Assistant

För att kunna styra förbrukningen när solcellerna genererar ström skapade jag en hjälpare i Home Assistant. Hjälparen är en växel som jag kallar Prioritera Solel.

När växeln var skapad gjorde jag en automation som använder integrationen Forecast.Solar. När morgondagens prognos är över 30 kWh slår jag på växeln och när prognosen är lägre än 30 kWh slår jag av växeln.

Växeln prioritera solel kommer jag använda för att avgöra om jag ska använda Cheapest Hour automationen eller Solel automationen. Denna växel använder jag som villkor i dessa automationer. Är växeln på körs inte Cheapest hour.

Tid på dagen som jag vill använda solelen

För att bestämma en tid på dagen när jag vill använda automationen solel skapar jag en händelse i kalendern electricity (samma kalender som cheapest Hours). För att skapa denna händelse använder jag integrationen Forecast.Solar.

Forecast.Solar har entitet som heter Tidpunkt för högsta effektopp – imorgon. Jag har valt att använda den för att skapa min händelse i kalendern. Varje kväll klockan 23:00 kör jag en automation som jag kallar Skapa Händelse i Kalender vid Peak Solel.

Forecast.Solar visar en timme för högsta effekt men jag vill att händelsen i kalendern ska vara 4 timmar. Vid händelsen start – 7200 sekunder och vid händelsen slut + 7200 sekunder.

Denna automation körs en gång per dag och skapar en händelse i kalendern som heter Prioritera Solel. Jag har även lagt till en beskrivning i Kalender händelsen som jag har kallat @solel. Denna beskrivning kommer jag att använda när jag ska trigga och köra igång mina enheter

Automation för att starta efter solel i kalender

Nu har jag skapat en växel och ett event i kalendern. För att starta mina produkter efter kalendern använder jag en Blueprint som heter Calendar Notifications & Actions. Har skrivit mer om denna blueprint här: Kalender i Home Assistant är användbar Jag tycker att denna Blueprint funkar bra för mina ändamål då den både kan skicka notiser och starta händelser.

Automationen har jag döpt till Styrning El – Varmvatten, Golv, Spa på solel.

Här jag valt min kalender som heter electricity. Valt ett nyckelord i kalendern som är @solel. Nu kommer denna Blueprint att leta efter @solel som jag har lagt in i min beskrivning när jag skapade händelsen i kalendern.

Längre ned i denna blueprint finns en funktion som heter Use the Start auto Actions options. Här väljer jag nu de enheter som ska slås på när händelsen i kalendern inträffar.

För att stänga av finns det en funktion som heter Use the end auto action options. Här lägger jag in alla mina enheter som ska stängas av när eventet i kalendern tar slut. När det gäller Spabadet och värmegolvet sätter jag bara ner termostaten några grader. Då kommer de inte att vara aktiva och dra ström. Varmvattenberedaren stänger jag av helt så den inte ska konsumera ström övrig tid.

Kalender

I kalendern kan jag nu se två stycken händelser. Cheapest hours energy och Prioritera Solel. Med hjälp av växlaren som jag skapade kommer bara en automation att utföras.

 

Precis klockan 11:00 slår allt på som jag vill. Vattnet i varmvattenberedaren värms, värmegolven värms upp och Spabadet värmer upp till nivå jag har satt.

Läs mer om mitt smarta hem: Smarta Hem – Home Automation

About Claes