Mina erfarenheter av SSD installation på Raspberry Pi 4

By Claes

Mina erfarenheter av SSD installation på Raspberry Pi 4

I slutet på augusti installerade jag en SSD på min Raspberry Pi 4 där jag kör Home Assistant. Tanken med SSD installationen var att jag skulle byta ut mitt micro SD-kort mot en SSD. Jag hade en Samsung 850 EVO 250GB som vi inte använde.

Installationen med att skriva Home Assistant och välja SSD som boot disk gick utan problem, det var efter startup som det blev lite stökigt. Ibland slutade Home Assistant att svara och det enda sättet att komma igång var att rycka strömkabeln och starta om. Hade även tillfällen där Home Assistant sporadiskt startade om.

Inte tillräckligt med ström

Vid installation hade jag SSD kopplad direkt till Raspberry Pi 4 USB3.0 port. De två USB2.0 portarna bestyckade med Home Assistant Skyconnect och Aeotec Z-stick Gen5+.
Raspberry Pi 4 med SSD skyconnect och Aeotec z-stick gen5+

Jag hade läst att strömförsörjningen var viktig och att den bör ge 3A. För att säkerställa det köpte jag en ny original strömförsörjning till Raspberry Pi 4 som ger 5.1V och 3A.

Trots en ny strömförsörjning fortsatte problemen. Jag läste att Raspberry Pi 4 ger max 1.2A ut på alla fyra USB-portarna. Kan det vara så att vid vissa tillfällen när SSD skriver, SkyConnect och Z-stick kommunicerar räcker inte strömmen till. När jag läste på om SSD med Raspberry på olika forum vad det personer som rekommenderade en USB-hub med egen strömförsörjning.

USB-hub med egen strömförsörjning

Jag hade tur och behövde inte köpa någon ny utrustning då jag hade en USB-hub här hemma. Jag kopplade SSD disken till USB-Hubben och USB-hubben är kopplad till Raspberry Pi 4. Hubben strömförsörjs av 5V 2A.

Raspberry Pi 4 med USB hub

Efter att jag installerade USB-hubben har mina problem försvunnit och Home Assistant fungerar utan avbrott och konstigheter. Det negativa i det hela är att det är ytterligare en produkt i installationen.

USB 3.0 en källa för störningar på 2.4GHz bandet

Något som jag fick uppleva när jag kopplade in SSD i USB 3.0 porten var att mina enheter kopplade till router på 2.4GHz bandet slutade att svara. Vad som hände var att jag la SSD disken när routern och det blev ingen bra kombination. Efter att jag flyttade disken längre bort från router försvann problemet. Zigbee som också kommunicerar på 2.4GHz bandet klarade sig då jag har en lång kabel från Raspberry Pi 4 till min SkyConnect.

 

Mitt inlägg om SSD installationen: Home Assistant Raspberry Pi 4 SSD Installation

 

Mitt inlägg om USB-hubben: Bytet från SD-kort till SSD på Raspberry Pi 4 gick inte som planerat

About Claes