Home Assistant 2022.9 – Schema

By Claes

Home Assistant Schema – En bra funktion för att lägga till ett veckoschema

Med uppdateringen till Home Assistant 2022.9 kom det många nya funktioner men den som jag tyckte var intressant är funktionen Home Assistant Schema. Med Med Schema kan jag på ett enkelt sätt lägga in ett veckoschema när t ex en automation ska triggas.

Schema hittar jag under hjälpare

För att skapa ett schema klickar jag på konfiguration -> Enheter och tjänster -> Hjälpare -> + Skapa hjälpare. I själva menyn för att skapa hjälpare väljer jag Schema.

I bilden nedan har jag skapat ett Schema som jag kallar Nattläge.

Genom att klicka på fiken INFO kan jag se att när tiden är markerad indikerar den ON och är inte tiden markerad så är det OFF.

Detta schema kommer nu ersätta 4 stycken Datum och /eller tid hjälpare som jag har kallat Nattläge Fredag, Nattläge Lördag, Nattläge Söndag och Nattläge Vardagar.

Använda Home Assistant Schema i en automation

För att använda Home Assistant Schema i en Automation använder jag mig av triggern tillstånd.

När den hjälparen Nattläge ändras från off till on

Läs mer om mitt smarta hem: Smarta Hem – Smart hem system

About Claes