Installation Shelly 3EM i Nätverket och Home Assistant

By Claes

Installation Shelly 3EM i Nätverket och Home Assistant

I början på året köpte jag 2st Shelly 3EM för att använda i mitt smarta hem. Jag kommer att använda en Shelly 3EM för att mäta energiförbrukning samt styra min varmvattenberedare via en kontaktor. Nu har elektrikern varit här och gjort installationen så nu ska jag koppla in dessa till mitt hemmanätverk samt till Home Assistant.

Shelly 3EM

Radio: Wifi 802.11 b/g/n
Mäter: 3-fas
Medföljer 3 klämmor som mäter faserna.
Kontaktor kontrol

Bild på Shelly 3em

Installation görs av behörig elektriker! Jag kommer att installera Shelly 3EM till mitt Nätverk samt till Home Assistant.

Installation i Hemmanätverket

När Shelly 3EM är installerad och strömmen är påslagen kommer den att böra sända ut ett eget Wifi namn. Det jag gör är att koppla upp datorn mot Shelly 3EM WiFi och ansluter. När datorn är kopplad mot Shelly går jag till min Browser och slår in 192.168.33.1. Nu kommer jag att logga in in Shelly och göra inställningen för att Shelly ska ansluta till mitt Hemmanätverk.

Nätverksinställningen hittar jag under menyn Internet och Security och väljer WIFI MODE Client. Kopplar mot mitt nätverk IoT_Devices och sedan startar Shelly 3EM om. När den har startat ska den vara kopplad mot mitt hemmanätverk och jag kan sätta en Statisk IP-adress på enheten i Routern. Jag sätter alltid Statiska IP-adresser på mina IoT enheter för att det är enklare att komma ihåg om jag vill gör en inställning. Det är också bra om jag kopplar upp den mot en kontroller som Home Assistant för att undvika strul.

Installation i Home Assistant

När Shelly är installerad i Hemmanätverket är det dags att installera enheten i Home Assistant så att jag kan få in Energiförbrukningen samt att jag kan styra min last som är kopplad mot Shelly 3EM. Efter att enheten är kopplad mot hemmanätverket kommer Home Assistant upptäcka nya enheter.

Nu klickar jag på konfigurera och Shelly 3EM blir installerad i Home Assistant. Väldigt enkel process.

Alla sensorer och en kontrollern:

Nästa steg är att gruppera energi och power sensorer så att jag får en total istället för 3 faser. Här kommer jag att använda PowerCalc integrationen som jag har använder till andra saker.

 

Läs mer om mitt smarta hem: Smarta Hem – Home Automation

About Claes