IP-adress i nätverket

By Claes

IP-adress i nätverket – LAN och WAN

I ett lokalt nätverk får alla enheter som är uppkopplade mot router en IP adress. Det är en unik adress som routern använder för att leverera meddelande till den enhet meddelandet är avsett för. Router kan använda statiska IP adresser eller Dynamiska IP adresser.

Dynamisk IP-adress

Det vanligaste om man inte ändrar någon inställningen är att Routern tilldelar dynamiska adresser (DHCP). Det betyder att enheten får en ny lokal IP adress varje gång enheten ansluter till nätverket.

Statisk IP-adress

Jag använder statiska IP adresser i mitt nätverk pga att jag har många enheter som kopplar upp sig för mitt smarta hem. Oftast vill smarta hem kontrollern veta vilken IP adress enheten har vid installation och då kan det bli jobbigt om enheten byter adress varje gång den kopplar upp mot nätverket.
Det finns olika sätt att kontrollera sin lokala IP-adress  Vad Har Jag För IP-Adress – LAN

IP adress WAN

Routern har inte bara som uppgift att kommunicera med lokalt anslutna enheter i nätverket. Det är routers uppgift att kommunicera externt med operatören där jag har mitt bredbands abonnemang. För att få tillgång till internet får jag en IP adress tilldelad som är unik för mitt hem. Ett sätt att kontrollera WAN adress som jag får av min internetleverantör: Vad Har Jag För IP-Adress – WAN

IPv4 och IPv6

Den mest kända är IPv4 som skapades på 80-talet,  t ex ser en IPv4 adress ut så här: 192.168.1.1. IPv4 protokollet använder bara ettor och nollor som adress. När IPv4 skapades var det nog ingen som tänkte på att marknaden skulle explodera med enheter som vill koppla upp sig mot internet och för att råda bot på det skapades IPv6. IPv6 använder 128 bitar och jämfört med IPv4 som klarar av 4.3 miljarder adresser kommer IPv6 möjliggöra ofantligt många fler adresser.

Läs mer om mitt hemmanätverk: Hemmanätverk

About Claes