Vad Har Jag För IP-Adress – WAN

Home Automation
Claes

Om du vill ta reda på vilken publik IP-adress du har så kan du enkelt använda din webläsare och skriva http://www.minip.nu/

Den publika IP-adressen är den adress du får av din internetoperatör.

About Claes