Vad Har Jag För IP-Adress – WAN

By Claes

Ibland har jag velat veta vad min publika IP-adress för WAN

Om jag vill ta reda på min på vilken publik IP-adress jag har brukar jag använda min webbläsare och skriva http://www.minip.nu/

Den publika IP-adressen är den adress jag har fått av min internetoperatör.

About Claes