Vad Har Jag För IP Adress – LAN

By Claes

Vad har jag för IP adress i mitt lokala nätverk

Ibland kan det vara bra att känna till sin lokala IP adress i nätverket. Alla enheter i nätverket får en unik lokal adress. Datorer, telefoner och alla enheter som är uppkopplade mot router får en lokal adress. Så här gör jag för att ta reda på den lokala  IP-adressen i LAN hemmanätverket.

IP adress i det lokala nätverket windows 10 med Kommandotolken

Det finns fler sätt att ta reda på sin lokala IP adress men det enklaste är nog att klicka på förstoringsglaset som sitter på aktivitetsfältet (Windows 10).

 

Skriver nu CMD och klickar på Kommandotolken
När Kommandotolken är öppen så skriver jag ipconfig och trycker på enter

 

Min lokala IP adress är det som står efter IPv4 Adress . . . . . : 192.168.1.121

IP adress i det lokala nätverket windows 11 med Kommandotolken

Genom att jag uppdaterade min dator från Windows 10 till Windows 11 ville jag prova ifall Windows 11 fungerade likadant som Windows 10 med att ta reda på IP adress i det lokala nätverket.

I Windows 11 fungerar det på precis samma sätt. Jag klickar på Förstoringsglaset och skriver CMD och sedan klickar jag på kommandotolken. När kommandotlken har öppnats skriver jag IPCONFIG och får upp information om anslutningen till det lokala nätverket.

Lokal IP adress i nätverket windows 11 via inställningar

Jag kan även ta reda på min IP adress i det lokala nätverket genom att använda inställningar i Windows 11.

  1. Klickar på förstoringsglaset (Sök)
  2. Skriver inställningar
  3. Klickar på Inställningar
  4. Klickar på Nätverk och Internet

 

  1. 5. Klickar på Egenskaper
    Nu kan jag scrolla ned och hittar min IP adress vid IPv4-adress

Uppdatering:
2022-03-13 med info om Windows 11

Länk till: Hur hittar jag datorns specifikationer

Läs mer om Hemmanätverk

About Claes