Template sensor i UI med Home Assistant 2023.9

Template sensor i UI med Home Assistant 2023.9 är en välkommen nyhet Då var det dags med en Home Assistant uppdatering och denna gång är den återigen full med nyheter men för mig är den stora nyheten Template sensor i UI. Med Template sensor i UI kan jag nu skapa en template sensor med hjälpare och det betyder att jag ...