Template sensor i UI med Home Assistant 2023.9

By Claes

Template sensor i UI med Home Assistant 2023.9 är en välkommen nyhet

Då var det dags med en Home Assistant uppdatering och denna gång är den återigen full med nyheter men för mig är den stora nyheten Template sensor i UI. Med Template sensor i UI kan jag nu skapa en template sensor med hjälpare och det betyder att jag kan ta bort fler saker från config.yaml. Under den senaste tiden har fler och fler saker från yaml flyttats till UI vilken är riktigt bra och betydligt mer användarvänligt.

Självklart finns det andra saker som fångade mitt intresse som t ex Klimat entitet dialog samt fler nya Tile features.

Template sensor i config.yaml

I min configuration.yaml har jag en template sensor för min SMA växelriktare. Vad den gör är att byta ut nummer koder till lite mer lätt förklarande text. T ex nummer 307 blir OK och nummer 455 blir Warning.

template:
  – sensor:
    – name: SMA_status_template
      state: ”{% if is_state(’sensor.sma_status’, ’307’ ) %} OK
        {% elif is_state(’sensor.sma_status’, ’303’ ) %} Off
        {% elif is_state(’sensor.sma_status’, ’455’ ) %} Warning
        {% elif is_state(’sensor.sma_status’, ’35’ ) %} Fault
        {% endif %}”
Template sensor i UI

Vad jag nu kan göra är att jag går till Inställningar -> Enheter och Tjänster -> Hjälpare -> Skapa Hjälpare -> Väljer Template -> Template a sensor.

Väljer ett namn och Kopierar och klistrar in det som var i yaml filen.

Det som är finurligt här är förhandsgranskningen. Jag vet direkt om det kommer att fungera!
Klickar på Spara och sedan kan jag använda den nya template sensorn i Home Assistant.

Länk till alla uppdatering: 2023.9: New climate entity dialogs, lots of tile features, and template sensors from the UI! – Home Assistant (home-assistant.io)

Läs mer om mitt smarta hem: Smarta Hem – Home Automation

Läs mer om min installation av Home Assistant: Home Assistant Kontroller

About Claes