Gruppera lampor i Home Assistant

By Claes

Jag använder olika metoder för att gruppera lampor i Home Assistant

Jag har en herrans massa uppkopplade lampor i huset och det en mix av Zigbee, Z-wave och Thread baserade varianter. Vissa lampor vill jag gruppera för att på ett enkelt sätt slå på belysningen i olika delar av huset. I vardagsrummet har jag downlights monterade vid väggarna och för att kunna tända dessa i olika segment har jag skapat grupper. För att gruppera lampor i Home Assistant finns det olika sätt men jag har gjort följande.

Gruppera i ZHA

Lampor som är baserade på Zigbee med Zigbee Home Automation ZHA har jag fokuserat på att göra grupperna i ZHA integrationen. Detta för att Home Assistant ska skicka ut ett kommando istället för kommando till varje enskild lampa. Bättre att ZHA sköter den delen för att minimerar belastningen på zigbee nätverket.

För att skapa en grupp går jag till inställningar -> Enheter och Tjänster -> Klickar på Zigbee Home Automation -> Konfigurera > Grupper -> + Lägg till en Grupp

Gruppen som jag lägger till kommer att visa sig under entiteter och jag kan använda i Automationer, Script eller lägga på Dashboard.

Gruppera med hjälpare

För lampor som är baserade på thread eller z-wave använder jag hjälpare. Hjälpare i Home Assistant är riktigt användbara och här kan jag gruppera fler saker än lampor.

För att gruppera lampor med hjälpare får jag till inställningar -> Enheter och Tjänster -> Hjälpare -> + Skapa Hjälpare -> Väljer Grupp -> Ljusgrupp. Nu får jag upp och kan välja alla entiteter som är kategoriserade som light.

Belysning som är kopplad via en smart plug fungerar lite annorlunda. Här måste jag välja Brytargrupp som hjälpare.

Läs mer om min installation av Home Assistant: Home Assistant Kontroller

Läs mer om mitt smarta hem: Smarta Hem – Smart hem system – Home Automation

About Claes