Matter över Thread – Vad jag vet och vad jag inte vet 2023

By Claes

Matter över Thread – Vad jag vet och vad jag inte vet 2023

I början på Maj 2021 bytte Zigbee Alliance namn till Connected Standards Alliance (CSA) samtidigt annonserades en ny standard med namnet Matter. Matter som jag har förstått är en fortsättning på Project Connected Home over IP (CHIP).

Matter är ett smart hem interoperability protokoll som lanserades i slutet på 2019 av bland annat Samsung, Google och Apple. Tanken är att skapa en standard för produkter till det smarta hemmet så att alla produkter kan prata med varandra. En Matter certifierad produkt ska enkelt kunna prata med en annan Matter certifierad produkt oavsett märke.

texten ovanför skrev jag i ett blogginlägg på våren 2021 och nu augusti 2023 börjar jag kanske få en känsla hur Matter över Thread fungerar år 2023. Nu har jag provat lite med Home Assistant och Apple Homekit där jag kör thread via Apple TV 4K.

Matter specification

Första standarden kom ut på marknaden hösten 2022 och var 1.0.

Version 1.0 supportar följande produktkategorier:

Lampor
Smart plugs och switchar
Sensorer: Kontakt och rörelse
Bryggor för Zigbee och Z-wave
Mediaspelare för streaming
HVAC: Termostater
Dörrlås
Rullgardiner

Nu ska tydligen fler kategorier vara under arbete och jag hoppas att fler funktioner kommer att supportas som t ex sensorer. Just nu är det bara kontaktsensorer och rörelse men inte Ljus, temperatur och fukt, TVOC, PM2.5. Otroligt begränsat som det är just nu.

Version 1.1 släpptes i Maj 2023 men har inte en aning om vad skillnaden är vs 1.0

Matter controller

En Matter kontroller behövs i hemmet och den behöver alltid vara ansluten till nätverket för att allt ska fungera. Jag har två olika Matter kontroller i mitt nätverk och det är Home Assistant och Apple TV 4K. Om kontrollern även ska kunna prata med Thread enheter måste kontrollern även vara en Thread border router. T ex är min Apple TV 4K en Thread border router och Home Assistant kan också bli det om jag slår på thread i min SkyConnect.

Matter Fabric

Matter fabric tycker jag är ganska så svårt att förklara. Alla noder som kopplas upp mot en controller formar en fabric. Hade det bara handlat om thread kunde man väl likna det med ett mesh-nätverk men nu är matter mer än threda som t ex wifi och ethernet kopplingar. Jag har två stycken Fabrics i mitt hem. Apple Fabric och Home Assistant Fabric.

I början på 2021 när jag började följa Matter tänkte jag att matter skulle bli lätt och enkelt. Hade jag en matter enhet kopplad till någon av mina kontroller på nätverket skulle alla kunna se den. Men nä, så enkelt verkar det inte vara eftersom det är vattentäta skott mellan olika Fabrics pga av säkerhet.

Ett exempel: Jag köpte en Aqara Window and Door sensor P2 som har Matter och Thread. Jag tar min telefon adderar den till min Apple TV 4K, så kallad Commissioning. Telefonen skickar med ett mjukvarucertificat och nu är noden kopplad till min Apple TV 4K och ansluten till Apple Fabric.

Multi Fabric

OK, om det nu är vattentäta skott mellan olika fabrics hur ska jag nu kunna använda min Aqara Window and Door sensor P2 som har Matter och Thread med Home Assistant. Med Multi fabric funktionen kan jag dela enheten mellan olika Fabrics. För att dela en matter enhet från Apple Home till Home Assistant slår jag på enhetens parkopplingsläge.

Thread Mesh

Om jag har förstått rätt kommer alla Fabrics som har inbyggd Thread skapa ett eget Thread mesh nätverk. Eftersom det är vattentäta skott mellan Fabrics undrar jag om t ex Home Assistant Thread nätverk kan använda sig av Thread enheter från Apple Home. Just nu tror jag inte det är möjligt (jag vet inte) och om så är fallet så är det inte så positivt. Anledningen till att jag vill ha ett stort mesh-nätverk är att få till en bra räckvidd i nätverket.

Matter enhet

När jag köpte min första Matter enhet var jag extra noga med att undersöka om Matter symbolen och Thread symbolen fanns på kartongen.
Bilden nedan är Aqara Sensorn där Matter och Thread visas tydligt.
Aqara P2

Matter Bridge

Matter bridge är en brygga som inte behöver använda thread utan zigbee eller z-wave. Vad denna brygga gör är att översätta enheterna som pratar zigbee eller z-wave till matter över nätverket. Philips Hue Bridge kommer få Matter enligt deras hemsida men uppdateringen finns än så länge inte tillgänglig. Källa: Philips Hue och Matter | Philips Hue SE (philips-hue.com)

Aqara är också ett märke som lanserar Matter till bryggor. Källa: Aqara to Support Matter, a New Connectivity Standard – Aqara

Mitt Matter thread nätverk

Jag har bara 1 enhet som är matter certifierad och det är Aqara Window and door sensor P2 och den köpte jag bara för att testa matter. Jag har 3st äldre Nanoleaf Essentials E27 som har Thread men det är inte kompatibla med matter. Vad jag ville prova var om aqara sensorn kopplade upp sig mot en av lamporna men tyvärr hittar jag inget sett att se hela nätverket. Lamporna är visibla med sensorn dyker inte upp. Just nu vet jag inte om sensorn är uppkopplad mot lampan eller direkt mot apple TV 4K.

Jag kommer inte köpa Matter enheter som är baserade på Thread pga att jag ser det som väldigt begränsat jämfört med enheter i mitt Zigbee och Z-wave nätverk. Jag kommer säkert att ändra mig framtiden men då vill jag se fler funktioner supportas av matter.

Jag är nyfiken på hur Matter över Wifi fungerar så nu ska jag leta efter enheter som kan kopplas över wifi!

Läs mer om mitt smarta hem: Smarta Hem – Smart hem system – Home Automation

About Claes