Aqara Temperatur och Fukt sensor med Home Assistant

By Claes

Jag använder Aqara Temperatur och Fukt sensor med Home Assistant och Zigbee Home Automation ZHA

Jag använder ett antal Aqara Temperatur och Fukt sensor med Home Assistant i nitt hem för olika ändamål. Primärt för att mäta temperatur men i ett fall att mäta fuktigheten i badrummet, när vi duschar detekterar vi fuktigheten och kan då växla ventilation från normal till hög. Som med mycket annat köper jag en enhet och om jag tycker att det fungerar bra, köper jag fler då jag kommer på mer funktioner och användningsområden. T ex är denna sensor relativt liten till formatet och den passar utmärkt att använda i ventilationen.

Jag har placerat Aqara Temeperatur och Fukt sensor i 2st don för FTX ventilationen. Jag kan då få en relativt bra bild på temperaturen i tilluften och frånluften.

Jag använder sensorn för att mäta temperatur i mitt bryggskåp för att reglera värmen. Har sensorer placerade i kyl och frys och självklart placerade på lite olika ställen i huset för att mäta medeltemperatur. Via medeltemperatur kan jag även ställa min luftvärmepump så att den startar med Kyla om det blir för varmt eller tvärtom.

Aqara Temperatur sensor WSDCGQ11LM

Modell: WSDCGQ11LM
Funktioner: Temperatur, Luftfuktighet, Tryck
Mått: 36x36x9mm
Trådlöst protokoll: Zigbee
Batteri: CR2032

Temperatur sensorerna är anslutna och kopplad till min Skyconnect zigbee kontroller
SkyConnect and cable

och i Home Assistant kör jag Zigbee Home Automation (ZHA).

Aqara Temperatir och fukt sensor i Home Assistant

Sensorer som jag kan använda: Temperatur, Fukt och tryck

Aqara temp sensor i Home Assistant

Läs mer om min installation av Home Assistant: Home Assistant Kontroller

Läs mer om vilka Zigbee enheter jag använder: Zigbee Kontroller, Sensor, Lampor, Switch, Smart plug

About Claes