Vad är WPA3 i Wifi nätverket

By Claes

Vad är WPA3 i Wifi nätverket

Häromdagen slog jag på switchen för att möjliggöra för mina enheter i hemmanätverket att använda WPA3. Innan jag körde igång läste jag på lite mer om vad är WPA3

WPA3 är krypteringen mellan klient och router i Wifi nätverket. WPA3 introducerades på marknaden 2018 och är efterföljaren till WPA2 som introducerades år 2004.

WPA3 har en starkare kryptering jämfört med WPA2 samt fler säkerhetsfunktioner för att motverka t ex brute force attacker.

Jag har en hel del enheter i mitt nätverk som inte är WPA3 certifierade och då har jag möjlighet att använda en funktioner som heter WPA2/WPA3. Då kan WPA3 certifierade klienter använda WPA3 mot routern och WPA2 certifierade klienter använda WPA2. Det bästa och säkraste vore att köra WPA3 fullt ut men för mig är inte det möjligt.

Mer om mitt Hemmanätverk: Hemmanätverk

About Claes