Wifi säkerhet med WPA3

By Claes

Det är dags för mig att öka Wifi säkerheten med WPA3

Något som jag har funderat på men inte hunnit med är att slå på WPA3 i mitt Hemmanätverk. Just idag är det en regnig dag och då passar det bra att sitta inne och mecka lite med Wifi och hemmanätverk.

Mitt Nätverk idag är baserat på Ubiquiti UniFi Dream Machine – WPA2 kryptering + Mac adress filter

Idag använder jag WPA2 som kryptering och MAC adress filter och nu är det dags att slå på WPA3. Innan jag ändrar har jag undersökt vilka av mina klienter kan hantera WPA3 och inser att alla klienter inte supportar WPA3 men då finns det en en funktion som heter WPA2/WPA3. WPA2/WPA3 är en funktion som mixar de båda krypteringarna och de som supportar WPA3 ansluts via WPA3 och de klienter som bara kan hantera WPA2 ansluts med WPA2.

De klienter som inte supportar WPA3 i mitt nätverk är Nintendo Switch samt Meta Quest 2

Ändrar inställnigarna i Unifi till WPA2/WPA3

För att ändra WPA2 till WPA2/WPA3 i Unifi klickar jag på kugghjulet till vänster, Klickar på det Wifi nätverk jag vill ändra, scrollar ned till Security.

Just nu är WPA2 valt men jag kommer nu att välja WPA2/WPA3 och sedan klickar jag på Apply Changes.

Är WPA2/WPA3 igång?

Efter att jag klickade på Apply fick jag upp ett meddelande att ändringarna hade genomförts, Apple enheterna som jag vet supportar WPA3 kopplades ifrån och tillbaka igen. Allt fungerar som det ska men det jag saknar är någon form av status från Unifi nätverket som vilka enheter är kopplade med WPA2 och vilka som är kopplade med WPA3.

About Claes