Effektavgift på el införs som ny prismodell från 2027

By Claes

Effektavgift på el införs som ny prismodell från 2027

På EI, Energimarknadsinspektionens hemsida kan jag läsa att senast den 1 januari 2027 ska elnätsföretag ha infört en ny prismodell som inkluderar en Effekttariff eller med ett annat ord effektavgift. Egentligen är det gamla nyheter eftersom sidan på EI skapades den 23 November 2022.
Källa: Elnätsföretagens effekttariffer – Energimarknadsinspektionen (ei.se)

 

Jag hade dock inte en aning om detta så för mig är det nyheter. Elnätsbolaget som jag använder har inte effektavgifter idag men det gäller att hålla ett öga på detta och vara med när det införs.

Vad innebär effekttariffen för mig

Om jag har förstått rätt kommer effekttarriffen komma som en extra avgift för den effekt jag använder. Det kluriga verkar vara att effektavgiften kommer att baseras på tid och variera.

Skälet till att införa en effekttariff enlig min mening är att de vill att jag som konsument ska sprida ut min användning över dygnet samt att troligtvis minska min effektanvändning.

Effekttarriff och Timpris

Det här kommer att bli riktigt intressant då jag kommer ha två rörliga delar i framtiden, Timpriset som jag har idag och en effekttarriff. Vad jag gör idag är att jag styra all förbrukning till de timmar med lågt elpris. Kommer effektavgiveter blir det fler variabler att ta hänsyn till för att styra produkterna. Troligtvis kan jag inte bara fokusera på de billigaste timmarna utan måste försöka sprida ut förbrukningen för att undvika effektavgiften.

Styrning tror jag är ett måste

Jag tror att styrning på alla enheter i huset kommer blir ett måste i framtiden. Automatiskt eller schemalagt. Jag styr de flesta av mina konsumenter med automatik  och sedan har jag några enheter som går med ett schema. Läs mer om hur jag styr mina enheter när jag använder timpris: Kan jag sänka elkostnader med el timpris och ett smart hem system och Styra varmvatten, värme, laddning och belysning vid höga elpriser

 

 

De flesta av mina enheter styr jag med mitt smarta hem: Smarta Hem – Home Automation

About Claes