Wifi kanal på 2.4GHz och 5GHz som jag använder

By Claes

Wifi kanal på 2.4GHz och 5GHz bandet som jag använder

I mitt wifi nätverk som är baserat på Wifi 5 använder jag två stycken frekvensband, 2.4GHz bandet och 5GHz bandet. Då jag har en router och två accesspunkter som sänder, använder jag 3st kanaler på 2.4GHz bandet och 3st kanaler på 5GHz bandet.

2.4 GHz

På 2.4 GHz bandet använder jag kanal 1, 6 och 11 pga att dessa kanaler inte överlappar varandra. Eftersom jag använder samma SSID namn i nätverket använder jag olika kanaler för att slippa trassel i nätverket. Nu har jag tur och bor i ett område där det är relativt långt till närmsta granne så jag är inte orolig för störningar genom att grannarna använder samma kanal. Då och då kollar jag faktiskt hur omgivningen ser ut och det gör jag Unifi nätverket jag använder.

2.4 GHz Environment Scan

I Unifi mjukvaran har jag tillgång till Envronment Scan som jag hittar under menyn Wifi Insights. Här kan jag se vilka kanaler som används i min omgivning. I bilden nedan kan jag se vilka kanaler grannarna använder. Det verkar som kanal 11 är riktigt populär och jag kan även se att någon använder en kanal som är 4 0MHz bred på Kanal 1. Varför man använder 40MHz bredd på 2.4GHz bandet har jag ingen aning.

Bild på wifi 2.4GHz kanaler i omgivningen

I nedan bild får jag upp lite mer detaljer. T ex vad nätverken heter, signalstyrka, kanal, kanlbredd och vilken av mina accesspunkter som ser vilket nätverk. Längst till höger har jag en rubrik som heter Nearest AP. Dessa är mina accesspunkter och min router.

5 GHz

På 5 GHz bandet använder jag kanal 36, 48 och 52 med en kanalbredd på 80MHz.

5 GHz Environment Scan

I mitt fall är 5GHz betydligt friare och inte alls lika trångt som 2.4GHz bandet. En anledning kan vara att 5GHz räckvidden inte är lika lång som 2.4GHz. Min Router kan bara detektera tre stycken nätverk från grannarna med en väldigt låg signalstyrka.

Läs mer om mitt Wifi nätverk: Wifi nätverk, signalstyrka, kanalbredd och placering

About Claes