Bild på mitt hemmanätverk med Vlan 2023

Vlan i hemmanätverk för att separera enheter

Jag använder Vlan i hemmanätverk för att separera enheter I mitt nätverk ökar antalet wifi enheter för mitt smart hem system. För att tänka lite på säkerheten har jag skapat två nätverk här hemma med Vlan. Jag vill bestämma hur enheterna ska kunna kommunicera med varandra i nätverket och om de ska ha åtkomst till internet. Mina smarta hem enheter ...