Fibaro Brandvarnare med Home Assistant

By Claes

Fibaro Brandvarnare med Home Assistant och Z-wave JS

I mitt hem har jag 3st Fibaro brandvarnare av modellen FGSD-002. De är placerade i hallen på övervåningen och undervåningen samt en är monterad i tvättstugan. Fibaros brandvarnare har jag haft i mitt z-wave system sedan jag skaffade min första Vera, därefter har de varit kopplade till Homey och nu är de kopplade till Home Assistant genom Z-wave JS.

Fibaro brandvarnare FGSD-002

Röksensor
Temperatur
Ljudlarm (det låter som fasikens)
Varningsljus
Batteri: CR123A
Kommunikation: Z-wave

Fibaro brandvarnare FGSD-002

Fibaro brandvarnare är anslutna till Aeotec z-stick Gen5+ z-wave som är monterad i Raspberry Pi 4
Z-wave kontroller
Och i Home Assistant använder jag Z-wave JS

Fibaro brandvarnare i Home Assistant

I enheten för Home Assistant får jag upp information som temperatur, status om overheat och status om rök har detekterats. Längre ner under diagnostik får jag även upp info om batteri status. Just batteri status är jag lite förbryllad över. den kan rapportera 100% och sedan plötsligt gå ner till 50%. Detta fenomen har jag sett på flera fibaro enheter.

Fibaro FGSD-002 i Home Assistant

Inställningar finns det men de måste jag göra i Z-Wave JS UI add-on.

Jag kan t ex ställa känsligheten på rökdetektorn mellan, Low, medium och High. Dessa inställningar hittar jag under Configuration v1. Jag kan även ställa wake up intervall men de har jag satt till standard = 21600. Har provar att ställa intervallet lägre men då äter den batteri!

Automation i Home Assistant

Jag har skapat en automation för dessa brandvarane och det är att de ska skicka en notis till våra mobiler när rök detekteras. Brandvarnarna är även sensorer i Alarmo och kommer att larma även på det sättet om rök skulle detekteras.

Något som jag tycker är en nackdel med Fibaro Branvarnare är att de inte går att seriekoppla. Det vore bra om en löser ut så larmas de andra men så är inte fallet.

En gång om året brukar jag testa om allt fungerar:

Läs mer om min installation av Home Assistant: Home Assistant Kontroller

Läs mer om vilka z-wave enheter jag använder: Z-wave kontroller, Sensor, Switch, Smart plug, termostat

About Claes