IKEA Trådfri genvägsknapp med Home Assistant

By Claes

IKEA Trådfri genvägsknapp med Home Assistant och Zigbee Home Automation (ZHA)

Knappar är bra att ha för att t ex starta en automation för att tända och släcka en lampa och IKEA trådfri genvägsnknapp är en billig knapp som jag använder tillsammans med Home Assistant och ZHA för att starta en smartplug som är kopplad till min TV. Vad jag gör är att starta eller stänger av en smartplug som är kopplad till min TV för att spara energi när den inte används.

IKEA TRÅFDRI Genvägsknapp

Storlek:
Höjd: 13mm
Bredd: 45mm
Längd: 45mm

Batteri: CR2032
Radio: Zigbee

IKEA genvägsknapp

Genvägsknapp är ansluten och kopplad till min Skyconnect zigbee kontroller
SkyConnect and cable

och i Home Assistant kör jag Zigbee Home Automation (ZHA).

IKEA Genvägsknapp i Home Assistant

Nedan är enheten som jag får upp i Home Assistant. I stort sett är det Batteri info. Det är i Automationer i Home Assistant som jag kan använda den.

Home assistant och IKEA genvägsknapp

Automation i Home Assistant

Nedan bild visas vad jag kan använda i mina automationer. Jag har bara provat ”Starta” trycktes. Vad jag gör är att jag har en automation som slår på en smartplug. När: Starta trycktes in
Villkor: Smart plug är avstängd
Då: Slå på Smart plug

För att stänga av använder jag
När: Starta trycktes in
Villkor: Smart plug är på
Då: Stöng av Smart plug

Läs mer om min installation av Home Assistant: Home Assistant Kontroller

Läs mer om vilka Zigbee enheter jag använder: Zigbee Kontroller, Sensor, Lampor, Switch, Smart plug

About Claes