Home Assistant 2023.2

By Claes

Home Assistant 2023.2 är ute och fokus är röststyrning

Jag installerade Home Assistant 2023.2 och den stora nyheten är Assist. Ska jag vara riktigt ärlig så förstår jag inte fördelen med att skriva på ett tangentbord att jag ska tända t ex en specifik lampa då jag är mer inne på att allt ska ske automatiskt. Det kan vara så att detta bara är ett första steg eftersom de skriver i sin post att detta är relaterat till First chapter of year of voice. Källa: https://www.home-assistant.io/blog/2023/02/01/release-20232/

Det som jag blev mer intresserad av var Grouping sensors. Jag har använt min/max för att gruppera ljussensorer och temperatursensorer för att skapa medelvärden. Nu finns det en hjälpare  Sensor group som jag tror kommer att fungera bättre för mig då den kan ingnorera senosrer som blir okända eller otillgängliga.

Läs mer om vad jag använder i mitt smarta hem

About Claes