Styra luftvärmepump

By Claes

Styr min Daikin Luft/Luftvärmepump med min Athom Homey

Smart funktion

För ett bra tag sedan köpte jag en wifi modul till min Daikin luft/luftvärmepump. Ska ärligt erkänna att jag inte använt modulen till någon annat än att förse min dashboard om information om läge och temperatur.
Häromdagen var det relativt varmt ute och jag gick förbi luftvärmepumpen och hörde att den stod och mullrade och gav värme helt i onödan.
Jag kom då på att jag har en temperatursensor placerad i ventilationssystemet och tänkte att här skulle jag kunna göra en smart funktion genom att mäta temperaturen i tilluften. Är den högre än 17˚c sätter jag luftluftvärmepumpen i fläktläge. Är den lägre än 17˚c sätter jag luftluftvärmepumpen i värmeläge.

Vad använder jag

För att skapa denna funktion använder jag mig av följande produkter

Athom Homey

Daikin Wifi modul BRP069B41

Aqara temperatursensor

Athom Homey flow

Nu skapade jag två flow för att kontrollera temperaturen för tilluften och för att ändra läge på luftvärmepumpen:

Namn: Tilluft högre än 17˚c
När: Temperatursensor har ändrats
Och: Temperaturen är större än 17˚c
Och: Sommarläge är av
Då: Ändra Daikin till läge fläkt
Då: Sätt fläkthastighet till 1 (fördröjning 30sek)
Då: Inaktiva flow Tilluft högre än 17˚c
Då: Aktiver flow: Tilluft lägre än 17˚c
Då: Skapa ett meddelande: Daikin av

Namn: Tilluft lägre än 17˚c
När: Temperatursensor har ändrats
Och: Temperaturen är större än 17˚c
Då: Ändra Daikin till läge värme
Då: Ställ in temperatur till 18˚c (fördröjning 30sek)
Då: Inaktivera flow: Tilluft lägre än 17˚c
Då: Aktivera flow: Tilluft högre än 17˚c
Då: Skapa ett meddelande: Daikin på

Nu ändras funktionen på luft/luftvärmepumpen med hjälp av temperaturen på tilluften.
Denna funktion fungerar bara när Sommarläge är inaktivt och självklart går det att styra luft/luftvärmepumpen med fjärrkontrollen.
Bra funktion på våren och hösten då värme behövs på natten men inte på dagarna.

Här hittar ni mer information om vad jag använder i mitt system:

Smarta Hem

About Claes