Fibaro brandvarnare FGSD-002 Installation

By Claes

Installerar Fibaro brandvarnare FGSD-002 med Athom Homey

2st Fibaro brandvarnare använder jag i hemmet. En är placerad i hallen på övervåningen och en är placerad i hallen på nedervåningen.
Anledningen att jag valde Fibaro brandvarnare FGSD-002 var funktion att den går att koppla till det smarta hemmet samt designen. Jag tycker att den är liten, snygg och syns knappt när den är monterad i taket.

2st Fibaro Rökdetektor använder jag i hemmet. En är placerad i hallen på övervåningen och en är placerad i hallen på nedervåningen.
Anledningen att jag valde Fibaro Rökdetektor FGSD-002 var funktion att den går att koppla till det smarta hemmet samt designen. Jag tycker att den är liten, snygg och syns knappt när den är monterad i taket.

Fibaro brandvarnare FGSD-002 med Athom Homey

För att koppla Fibaro brandvarnare med Athom Homey måste Fibaro appen vara installerad i Athom Homey.
För koppling går jag till enheter och trycker på + knappen i övre högra hörnet. Därefter valde jag Fibaro för att sedan välja enheten som ska installeras, i detta fall Smoke Detector. Efter att enheten är kopplad med Athom Homey kan jag nu byta namn och lägga sensorn i den zon den ska sitta i.

Fibaro brandvarnare är kopplad, lagd i zon Hall samt bytt namn till Brand_Övervåning_Hall.

Vid långt tryck på ikonen får jag nu upp en ny sida.

Om jag trycker på kugghjulet längst upp i högra hörnet ->Avancerade inställningar kan jag justera parametrar som t ex rapportintervall på temperatursensorn.


Status på Batteri

Fibaro brandvarnare – Flows

Följander funktioner kan jag använda i Athom Homey flow När:

Vad använder jag:
– Athom Homey
– Fibaro Rökdetektor FGSD-002
– Athom Homey app: Fibaro

Här hittar ni mer information om vad jag använder i mitt system:
Smarta Hem

About Claes