Styra belysning med ljussensor

By Claes

Styra belysningen med hjälp av ljussensor och Athom Homey

I mitt system styr jag belysningen med ljussensor, tid, närvaro och hur ljust det är inomhus eller utomhus med hjälp av ljussensor.
För att t.ex inomhusbelsyningen ska gå på automatiskt måste följande kritierier vara uppfyllda, Det ska vara mörkt inne och någon ska vara hemma.

För att bedöma om det är mörkt inomhus har jag använt mig av sensorer av typen Fibaro FGMS-001 Motion sensor och AEOTEC Multisensor 6. Då dessa sensorer är placerade på olika ställen av huset har jag valt att använda medelvärdet av alla sensorer med hjälp av appen Group som finns att ladda ner till Athom Homey.

Så här har jag gjort:
Förs skapade jag 3st Virtuella lägen med hjälp av appen Virtual Devices.

Sedan använde jag mig av appen group för att gruppera alla ljussensorer till en enhet. Jag har 7st ljussensor som rapporterar ljus och jag valde nu alla som sitter inomhus med alternativet: Luminance is: the avarage value.
Gruppen fick namnet MedelLux – Inomhus för att jag lätt ska hitta den när jag ska skapa flow.

Nu var det dags att skapa flows för att ändra läget på den virtuella enheten Mörkt inne.
Flow för Mörkt inomhus
När: MedelLux – inomhus: The Luminace change
Och: Luminance är mindre än 7
Och: Tiden är mellan 13:00-23:59
Då: (virtuella enheten mörkt inne) Ändra läge till på
Då: Stäng av Flow Mörkt inne
Då: Slå på flow Ljust inne
Då: Skriv till logg: Mörkt inne

Flow för Ljust inomhus
När: MedelLux – inomhus: The Luminace change
Och: Luminance är mer än 15
Och: Tiden är mellan 06:00-12:59
Då: (virtuella enheten mörkt inne) Ändra läge till av
Då: Stäng av Flow Ljust inne
Då: Slå på flow Mörkt inne
Då: Skriv till logg: Ljust inne

Nu kan jag använda min Virtuella enhet för att använda i andra flows som t ex
Om: Någon kommer hem
Och: Mörkt inne är på
Då: Slå på belysning

Vad använder jag:
1. Athom Homey med mjukvara: 2.5.2
2. iOS app 2.8.2

Här hittar ni mer information om vad jag använder i mitt system:
Smarta Hem

About Claes