Aqara FP2 AI Person Detection verkar fungerar bra med Husdjur

By Claes

Nya Aqara FP2 funktionen AI Person Detection verkar fungera bra med husdjur

Att ha rörelsedetektorer har sina fördelar men helst vill jag inte att de ska detektera husdjur. Med Aqaras nya funktion AI person detektion i FP2 närvarosensor verkar det som de har löst problemet. Efter att jag slog på funktionen detekterar närvarosensorn katten men i rapporteringen blir det interference object och tas inte med som närvaro. Har bara haft denna funktion på ett tag men än så länge funkar det bra!

FP2 AI Person Detection

För att testa och slå på funktionen väljer jag min sensor. Klickar på de tre prickarna längst upp till höger i appen. Klickar på Device Settings. Slår på switchen AI Person detection.

Under  beskrivningen kan jag läsa: After enabled, FP2 employs AI to identify robot, vaccums, pets and mobile toys as inteference objects, thereby reducing false alarms during presence detection. However, babies and childern on the ground ,ay also be mistakenly classified as such.

 

AI person detection funktionen kom med firmware: Aqara FP2 firmware – 1.2.5_0003.0072

 

Jag tog en skärmdump när kissen låg och slumrade i soffan. I appen blir han markerad som en grå ring. Ingen Närvaro detekterad.

Person detection AI

 

Funktionen är markerad som Lab och jag tolkar det som att funktionen är ute för test. Jag hoppas att denna funktion kommer till appen inom kort för hemma hos mig verkar det fungera bra.

 

Läs mer om min installation av Aqara FP2 i Home Assistant: Installation och test av Aqara Presence Sensor FP2 i Home Assistant

 

Läs mer om mitt smarta hem: Smarta Hem – Home Automation

About Claes