Bing Chat använder ChatGPT-4 Turbo

By Claes

Bing Chat använder ChatGPT-4 Turbo – Microsoft börjar rulla ut den nya versionen

Microsoft har börjat rulla ut en ny version av ChatGPT-4 som heter Chat GPT-4 Turbo. GPT-4 Turbo är en uppgradering av versionen GPT-4 som inkluderar information fram till april 2023. Chat GPT-4 Turbo kan ge mer exakta svar på frågor om nyligen inträffade händelser.

 

Microsoft kommer att rulla ut ChatGPT-4 Turbo slumpmässigt till utvalda testare

AI tjänster under 2024

Jag har en känsla över att vi kommer att få se fler AI tjänster under 2024. 2023 hände det mycket och många företag presenterade nya funktioner baserade på AI. Några av sakerna under 2023 var Chat GPT, DALLE-E för bilder, Bing Chat från Microsoft och Googles AI produkt Bard.

Det ska bli väldig intressant att se vad som kommer att hända under 2024

About Claes