Shelly 3EM för att mäta energiförbrukning

By Claes

Köpte Shelly 3EM för att mäta energiförbrukningen på Varmvattenberedaren

Mitt projekt att kunna mäta och styra mina elektriska produkter i huset fortsätter och nu kan jag snart bocka av ytterligare en produkt genom att kunna mäta energiförbrukningen på varmvattenberedaren. Jag har en viss typ av mätning via HAN porten på elmätaren men tyvärr är den inte 100% korrekt. Genom att montera en Shelly 3EM kommer jag få en riktigt bra bild på hur mycket energi varmvattenberedaren konsumerar samt att jag kommer få möjlighet att styra av och på med hjälp av en kontaktor.

Min tanke med Shelly 3EM och en kontaktor är att kunna styra varmvattenberedaren. t ex slå på när timpris är lågt eller när jag har produktion ifrån solcellerna.

Nu väntar jag på att elektrikern ska komma hit och montera Shelly 3EM, Kontaktor

About Claes