Vad är ett Mesh Nätverk

By Claes

Vad är ett mesh nätverk

Ett mesh nätverk är en nätverkstopologi som har funnits i många år men det är först nu vi ser det marknadsföras för flera olika system. Jag har använt mesh nätverk för mitt smarta hem sedan start och då var det z-wave som jag kom i kontakt med det första gången. Nu ser vi fler system och teknologiger som använder mesh t ex Bluetooth, wifi, zigbee och thread.

Hur fungerar ett mesh nätverk

Ett mesh nätverk fungerar på så vis att alla enheter som är kopplade till nätverket kan och får kommunicera med varandra men det måste alltid finnas en enhet som koordinerar och det finns undantag beroende på vad det är för enhet.

I nedan bild är ett litet Zigbee mesh nätverk. Coordinator styr trafiken, router kan kommunicera med varandra men inte en End device. En End device är oftast en batteridriven sensor och en Router är normalt en enhet som har konstant strömförsörjning t ex en lampa. Genom att addera flera routers kan man på så sätt bygga ett stort nätverk. Teoretiskt antal noder för zigbee är 65000 enheter i ett nätverk. Läs mer om Zigbee: Zigbee i smarta hem

 

 

Ett nätverk baserat på thread fungerar på samma sätt men här finns det fler olika enheter. I ett Thread mesh nätverk finns det en Border Router, Thread Router, Thread Leader och End device. Läs mer om Thread: Thread i smarta hem

Wifi Mesh

Ett mesh nätverk baserat på Wifi blir allt mer populärt för att det är ett relativt enkelt sätt att förlänga och förbättra prestanda på Wifi i hemmet.
Ett Wifi mesh består av en router som är kopplad till internet samt satelliter/noder. Det bildar då ett helt nätverk med samma lösenord och ssid. Något som jag ser som ett problem är att det inte riktigt finns någon standard som alla tillverkare använder. Köper jag ett system och i framtiden  behöver en extra nod måste jag köpa samma produkt av samma tillverkare.

Antal noder i ett Wifi Mesh.

Jag har försökt att förstå hur många noder som ett wifi mesh tillåter men har svårt att hitta info. Dock tror jag att det inte är bra att placera ut för många noder då det bör påverka prestanda på nätverket

About Claes