Kommandon från Home Assistant till Android

By Claes

Styra Android med kommandon från Home Assistant

Har precis installerat en ny Android Tablet för att ersätta min äldre iPad som väggmonterad Dashboard. Nu pågår arbetet att se till så att den nya enheten fungerar likadant som den äldre. Jag hade lite funktioner som t ex väcka från strömspararläge till aktiv, byta sidor automatiskt mm. En första tanke är att Android är mer flexibelt än iOS. Det är relativt enkelt att styra Android med kommandon från Home Assistant. Jag kommer nu att börja testa kommandon och de jag testar kommer jag att lägga upp här.

Home Assistant på Lenovo Tab M10

Lenovo Tab M10 som jag använder här hemma har Android OS 12.

Kommandon från Home Assistant till Android OS

För att skicka kommandon till Android OS från Home Assistant används Notifikationer. Home Assistant skickar kommando till enheten genom en notis till enheten.

Väcka skärmen från strömsparläge

Jag använder Androids inbyggda tid för strömsparläge. Jag sätter en tid i Android OS hur länge skärmen ska vara på och sedan släckas ned. För att väcka skärmen kan jag skicka nu skicka ett kommando med command_screen_on

Exempel:

I en automation (Gör sedan) väljer jag enheten där jag vill skicka kommandot. I meddelandet skriver jag command_screen_on.

I detta exempel kommer följande att hända. När min närvarosensor i köket detekterar närvaro skickas kommando för att väcka skärmen.

Välja tid för skärmsparläge

Det går även att skicka ett kommando från Home Assistant till Android ifall jag vill sätta timeout tiden för skärmsparläge. Meddelandet blir då command_screen_off_timeout. Och tiden kommer att placeras i datafältet. Tiden som sätts i datafältet är i millisekunder.

Här skickar jag meddelandet command_screen_off_timeout. Kommandot 180000 som då blir 3 minuter.

Ändra ljusstyrka på skärmen

Jag har även möjlighet att ändra ljusstyrkan på skärmen. Den här funktionen kommer jag att använda beroende på hur ljust/mörkt det är inne där min Tab M10 sitter. På dagarna kommer jag att köra 100% ljusstyrka styrka på skärmen och på kvällar/nätter blir det 50%.

Meddelandet är command_screen_brightness_level och kommandot är enligt Home Assistant dokumentation 0-255 men enligt mitt test är det 1-255. Kommando 0 fungerar inte. Sätter jag 1 blir det 0%. Sätter jag 255 blir det 100%

Byta sida med webview

Med meddelandet command_webview kan jag byta sida på min dashboard. Vill jag ändra från min startsida som är /lovelace-dashboard/hem till min energisida som är /lovelace-dashboard/el-energi skickar jag meddelandet command_webview. Kommandot i datafältet blir då  command: /lovelace-dashboard/el-energi

 

Den här funktionen ska jag kolla lite närmare på då jag för närvarande använder den riktigt fina integrationen Browser Mod som är skriven av Thomas Lovén. Browser Mod fungerar utmärkt att ändra sidor på ett enkelt sätt.

 

Alla notifikationer som jag kan använda finns på den här sidan: Notification Commands | Home Assistant Companion Docs (home-assistant.io)


Läs mer om min installation av Home Assistant: Home Assistant Kontroller

About Claes