Home Assistant Dashboard på Tab M10

Kommandon från Home Assistant till Android

Styra Android med kommandon från Home Assistant Har precis installerat en ny Android Tablet för att ersätta min äldre iPad som väggmonterad Dashboard. Nu pågår arbetet att se till så att den nya enheten fungerar likadant som den äldre. Jag hade lite funktioner som t ex väcka från strömspararläge till aktiv, byta sidor automatiskt mm. En första tanke är att ...