Home Assistant – Undervy för Dashboards

By Claes

Home Assistant – Skapa Undervy för Dashboards

Igår släpptes Home Assistant 2022.10 ut det var som vanligt många nyheter och funktioner som presenterades men den som jag tyckte var mest intressant var Undervy för Dashboards.

Funktionen hittar jag under inställningar på alla sidor som jag skapat för min Dashboard. Och vad den gör är att ta bort sidan och skapar en navigationspil bakåt. När jag klickar på navigationspilen tar den mig tillbaka till sidan jag kom ifrån

Nu kan jag enkelt skapa genvägar på huvudsidan på min dashboard till alla sidor som jag har markerat ska använda undervy.

Mer info om alla nyheter i 2022.10 finns här: 2022.10: All over the place – Home Assistant (home-assistant.io)

Läs mer om mitt smarta hem: Smarta Hem – Smart hem system

About Claes