Smart postlåda med Aqara vibration sensor och dörrsensor

By Claes

Gjorde min äldre postlåda till en Smart postlåda med en vibration sensor och en dörrsensor från Aqara

Funderade lite på hur jag skulle kunna få min äldre postlåda till en smart postlåda och att indikera när brevbäraren har varit här och levererat post.
Jag ville ha en funktion där jag fick en indikering när post fanns i lådan och att denna indikering skulle kunna släckas manuellt via min Dashboard eller automatiskt när luckan låses upp och öppnas.

Förutsättningen är en postlåda tillverkad i plåt som är placerad ca 15m från huset.

Problemet som jag hade var svårighet att placera en sensor till brevinkastet. Var länge inne på att sätta en dörr/fönster sensor med magnet men monteringen gjorde det svårt och omöjligt mekaniskt.
Efter att ha undersökt postlådans brevinkast kom jag på tanken att sätta en Aqara Vibrationssensor på insidan av brevinkastet med hjälp av självhäftande tejp. Den tanken slog jag relativt snabbt bort då jag kom på att det skulle bli extremt stökigt att byta batteri.
Nu var turen på min sida och jag insåg att bakom brevinkastet fanns en plåt som jag kunde lägga Aqara vibrationssensorn på. Dessutom var plåten bockad i bakkanten så det var ingen risk att sensorn skulle ramla ner.
En fråga som jag hade från början var om sensorn skulle kunna kommunicera genom plåten men efter lite test visades det att det inte var ett problem.
Sensorerna är kopplade till Meshnätverket och fungerar riktigt bra

För att kunna indikeringen använder jag en Aqara dörrsensor på postlådans dörr.

Produkter som jag använder till min smarta postlåda:

Athom Homey
Raspbee 2
Aqara Vibration sensor DJT11LM
Aqara Magnetkontakt MCCGQ11LM

Appar som jag använder i Athom Homey för denna funktion:

deCONZ
Virtual Devices
Simple LOG
MQTT Client
MQTT HUB

Flow i Athom Homey för att detektera brevinkastet:


När:
Vibrationsalarmet är på
Och:
Relativ tilt angle är mindre än 0
Då:
Aktivera Virtuell enhet Brevlåda
Skriv post på tidslinjen
Logga ny post i brevlådan

Vad detta flow gör är att detektera ifall brevinkastet har rört på sig med Aqara Vibrationssensor och sedan aktivera den Virtuella enheten Brevlåda.

Efter lite test visades det att detta flow inte riktigt fungerade som jag hade tänkt. Nu använder jag mig av två st flow för vibrationssensorn.
Ett när vibration detekteras och ett annat flow när tilt detekteras. Bild nedanför visar mitt flow för vibration.

Alla flow för mitt projekt med postlådan finns här: Mina athom flows 

Flow för att nollställa indikeringen

För att nollställa indikeringen på min Dashboard och min Athom Homey använder jag mig av en Aqara magnetsensor.
När dörren öppnas stänger jag av den Virtuella enheten Brevlåda och efter en fördröjning aktiverar jag mina flow för vibrationssenorn.

Resultatet på min Dashboard och Athom Homey

Integrationen i min Dashboard blev kanske inte så snygg men just nu ville jag testa funktionen. Får ta och fundera på hur jag vill ha det presentat vid ett senare tillfälle!

Uppdaterat:
2022-03-26: Video
2022-03-26: Använder Home Assistant. Automationerna är flyttade från Homey till Home Assistant

 

Här hittar ni mer information om vad jag använder i mitt system: Smarta Hem – Smart hem system – Home Automation

Läs mer om min installation av Home Assistant: Home Assistant Kontroller

About Claes