Komma igång med Home Assistant 2024

By Claes

Komma igång med Home Assistant på en Raspberry Pi och installera Zigbee

Har under dagarna publicerat några nya videos där jag visar hur jag kommer igång med Home Assistant på en Raspberry Pi 4.

Installera Home Assistant på en Raspberry Pi 4

Installerar Home Assistant på en Raspberry Pi 4. Använder Raspberry Pi 4, MicroSD och Raspberry Pi imager.

Komma igång med Home Assistant

Kör igång Home Assistant. Sätter en statisk IP-adress via routern och visar vart Nätverksinställningen är i Home Assistant. Loggar in. Installerar, konfigurerar lampor från en HUE hub och placerar lampor på en Dashboard. Lägger till en sida på Dashboard.

Installera Zigbee i Home Assistant

Installerar Zigbee i Home Assistant med en SkyConnect. Eller som den nu heter Connect ZBT-1. Byter kanal och sparar. Efter installationen adderar jag tre enheter. En Ikea lampa, rörelsesensor och en fjärrbrytare.

 

Skapa en Automation i Home Assistant

Skapar en enkel automation med de enheter som jag installerade i avsnittet Installera Zigbee i Home Assistant. Tänder och släcker en lampa med hjälp av en rörelsesensor och en fjärrströmbrytare.

Backup och Återställning i Home Assistant

Tar en Backup på Home Assistant och återställer en säkerhetskopia vid en om installation.


Mer information om vad jag använder i min installation av Home Assistant finns här: Home Assistant Kontroller

About Claes