Komma igång med Home Assistant 2024

Komma igång med Home Assistant på en Raspberry Pi och installera Zigbee Har under dagarna publicerat några nya videos där jag visar hur jag kommer igång med Home Assistant på en Raspberry Pi 4. Installera Home Assistant på en Raspberry Pi 4 Installerar Home Assistant på en Raspberry Pi 4. Använder Raspberry Pi 4, MicroSD och Raspberry Pi imager. Komma ...