Skapade en larmfunktion med Övervakningskamera och Home Assistant

By Claes

Skapade en larmfunktion med Övervakningskamera och Home Assistant som skickar en notis till telefon ifall någon går runt huset

Jag har kopplat mina Unifi G5 Turret kameror till Home Assistant och har nu möjligheten att skapa fler bra funktioner. Har under en tid funderat hur jag kan nyttja dessa två system för att skapa en larmfunktion när vi inte är hemma. En funktion som kan upptäcka ifall det är någon som går runt huset och rekar. Har nu skapat och testar en automation som skickar mig en notis ifall kameror har upptäckt fler detekteringar inom en satt tidsgräns.

För att undvika larm som t ex genereras av djur använder jag Unifi G5 Kamerans smarta detektering.

Vad använder jag

Unifi G5 Turret Ultra

Home Assistant med Unifi Protect integrationen

Hjälpare i Home Assistant

För att göra det lättare skapade jag en grupp i Home Assistant som jag kallade Utomhuskamera Person detekterad. I gruppen har jag lagt till alla kameror Person Detected entiteter. Varje gång någon person triggar detekteringen slås gruppen på.

Efter det skapade jag en hjälpare (Nummer) för att räkna hur många gånger gruppen Utomhuskamera Person detekterad har blivit triggad. Denna hjälpare kallar jag Nummer för Utomhuskameror

För att avgöra tidsgränsen skapade jag slutligen en timer som kommer att startas när gruppen Utomhuskamera Person detekterad.

Automation i Home Assistant

Jag har skapat 4st Automationer i Home Assistant för denna funktion.

Automation 1: startar timern när gruppen Utomhuskamera person detekterad triggas. Här har jag även ett villkor och villkoret är att Timern ska vara inaktiv. Om Timern är inaktiv startar jag timern med tiden jag vill ha (jag har satt 4 minuter). Därefter ökar jag värdet i nummer hjälparen med 1 steg. För att inte trigga automationen när vi är hemma använder jag min hjälpare Hemmaläge i villkoret.

 

Automation 2: Öka värdet på hjälparen nummer. Varje gång gruppen Utomhuskamera person detekterad ökar jag värdet med 1 steg i hjälparen Nummer för utomhuskameror. Här har jag även ett villkor och det är att Timern ska vara aktiv.

 

Automation 3: Larma ifall det är 4 eller fler detekteringar. När Timern ändras från Aktiv till Inaktiv. Och nummer är 4 eller över 4. Skicka ett meddelande till min Telefon och sedan nollställ Nummer för hjälparen Nummer för utomhuskameror

 

Automation 4: Nollställ ifall det är mindre än 4 detekteringar. När Timern ändras från Aktiv till Inaktiv. Och nummer är under 4. Nollställ hjälparen Nummer för Utomhuskameror.

Vad är fördelen med Automationen

Jag tycker att det är en fördel om jag kan få en tidig notifikation ifall någon rör sig runt huset. Får jag en notis kan jag enkelt starta upp UniFi protect appen och se vad som händer. Funderar på att utveckla denna automation med fler funktioner än bara en notis. Har en ide att starta min siren under 1 minut samt tända all belysning i huset.


Läs mer om andra automationer jag har skapat med UniFi protect och Home Assistant:

Kamera skickar en bild till telefonen när ringklockan aktiveras

 

Styr fasadbelysningen med Kameror och Home Assistant

About Claes