Bild på monterad Ring alarm keypad

Eget hemlarm – enkelt att göra ändringar

Med ett eget hemlarm är det enkelt att göra ändringar Allt efter tiden går hittar vi nya saker som vi vill ändra och göra om i vårat egna larm. Det finns alltid saker som kan förbättras och funktioner som vi lägger till eller tar bort. Jag ångrar inte en sekund att vi slängde ut larmet från det stora märket och ...