Minska antalet automationer med Trigger ID i Home Assistant

By Claes

Går igenom och försöker att reducerar antalet automationer med Trigger ID i Home Assistant

Jag har en förmåga att skapa lite för många automationer för enkla saker. T ex om jag har en switch som ska växla mellan av och på i en automation så har jag skapat två automationer. En Automation för on och en automation för off. Det finns ett sätt att förenkla och skapa funktionen med bara en automation genom att använda mig av Trigger ID.

Trigger ID i Händelse

Alla händelser i en Automation har en Trigger ID som jag kan namnge och senare använda när jag ska utföra händelsen i Åtgärder (Then Do). För att namnge och redigera Trigger ID i en händelse så klickar jag på de tre prickarna i händelsen. Nu får jag upp en meny där jag kan välja Redigera ID.

Nedan är ett exempel på min funktion Nattläge. I automationen har jag lagt in två stycken händelser för samma switch. I en av händelserna tittar jag på när switchen växlar från av till på och den andra händelsen när switchen växlar från på till av. Här har jag namngett Trigger ID till Nattläge Av och Nattläge På.

Använda Trigger ID i Åtgärder

Nu när jag har skapat händelsen och namngett Trigger ID vill jag utföra händelsen som triggats. För att göra det väljer jag nu + Add Building block som finns till höger om Lägg till åtgärd. Nu använder jag funktionen Välj. Som villkor använder jag nu ID Utlösare som jag hittar i menyn Other conditions.

Nu hittar jag mina Trigger ID som jag namngett och kan skapa en åtgärd. Eftersom jag har två Trigger ID väljer jag att skapa ytterligare en Välj funktion genom att klicka på Lägg till Alternativ. Jag kan nu skapa åtgärder beroende på vilken händelse som triggats.

Jag tycker att Trigger ID är en riktigt bra funktion för att minska och förenkla mina automationer.

 

Läs mer om min Installation av Home Assistant: Home Assistant Kontroller

About Claes