Home Assistant Trigger ID i Automationer

By Claes

Home Assistant Trigger ID i Automationer reducerar antalet automationer i mitt Smarta hem

Jag tror att det var under 2021 som Home Assistant kom med funktionen Trigger IDs men det var nu i slutet av 2022 som jag började läsa om den och insåg att det är en riktigt bra funktion som kan hjälpa mig att reducera antalet automationer i mitt system.

Jag har nog inte speciellt komplexa automationer i mitt hem och de flesta är väldig enkla. T ex att jag tittar på om någon enhet har triggats, kanske en eller två villkor och sedan en åtgärd. Många av mina funktioner har bestått av två automationer för att få den funktion som jag vill ha. Med Trigger ID kan jag nu reducera två automationer till en.

Exempel på funktion som jag har gjort med två automationer

Funktionen nattläge i mitt hem är skapat med två stycken automationer. Jag har använt mig av en hjälpare som heter schema och där sätter jag tiderna. När tiden för nattläge har infunnit sig slår jag på en växlare som heter nattläge och när nattläge är avslutat slår jag av växlaren. Entiteten för min automation är en schema hjälpare som jag har döpt till Nattläge.

Ganska enkel automation men för mig har det krävts två automationer för att skapa denna funktion.

Skapa dessa funktioner i en automation med hjälp av trigger id

Med hjälp av trigger id ska jag nu skapa min funktion nattläge och bara använda en automation och det kan jag göra med hjälp av trigger id.

Det första jag gör är att skapa en trigger ID för nattläge av (från on till off).

Längst upp till höger finns det tre st prickar. Klickar jag på dessa tre prickar får jag upp en meny.

Här kan jag nu klicka på Redigera ID

När jag har klickat på Redigera ID får jag nu upp en ny rad som heter Trigger-ID och den kan jag nu namnge till Nattläge av

För att få till min automation måste jag nu skapa ytterligare en händelse för att se när Nattläge ska slå på. Denna händelse döper jag till Nattläge på.

Nu har jag skapat två händelser med två unika Trigger ID, Nattläge på och Nattläge av.

Åtgärder med hjälp av Trigger ID

Jag har nu skapat två händelser med två unika namn. Nu ska jag skapa åtgärden, mao vad ska hända när dessa händelser triggas och hur jag kan skilja på dom. För det ska jag använda mig av en funktion som heter Välj.

Klickar jag på + Lägg till Åtgärd i automationer får jag upp följande meny. Nu kommer jag att klicka på funktionen Välj-

När jag har klickat på välj får jag upp följande fönster. Alternativ 1: Med villkor och åtgärd.

Nu klickar jag på lägg till Villkor och får upp följande meny där jag kommer att välja ID Utlösare.

Klickar jag nu på Trigger condition får jag nu upp Trigger ID som jag skapade under händelse.

Jag väljer nu Nattläge av och sedan lägger jag till en åtgärd. Vad ska hända när nattläge av triggas.

För att skapa Nattläge på klickar jag på lägg till Alternativ och får då upp Alternativ 2 och kan skapa åtgärden för Nattläge på

En bra funktion

Jag tycker att Trigger ID är en riktigt bra funktion och kommer nu att göra om ett antal automationer med denna funktion.

Läs mer om vad jag använder i mitt Smarta hem: Smarta Hem – Smart hem system – Home Automation

About Claes