Home Assistant Hjälpare

By Claes

Home Assistant Hjälpare – Smarta funktioner i Home Assistant

Home Assistant har en bra funktion som heter hjälpare. Home Assistant Hjälpare är ett antal funktioner som har hjälpt mig att skapa bra automationer och även presentera funktioner på min Dashboard på ett bra och tydligt vis.

I Home Assistant finns sidan hjälpare här:
Klicka på Konfiguration -> Automatisering och scener -> Hjälpare (Längst upp på sidan)

Lägga till en Hjälpare i Home Assistant

På sidan Hjälpare finns det en blå box längst ner till höger som heter + Lägg till Hjälpare. Klickar jag på den får jag upp alla Hjälpare som jag kan välja.

Här kan jag välja mellan:
Växla
Knapp
Text
Nummer
Datum och/eller tid
Rullgardinsmenyn
Räknare
Timer

Exempel på hur jag använder Home Assistant Hjälpare

För mina Automationer när jag brygger öl samt hur jag presenterar det på min Dashboard använder jag mig av följande hjälpare: Växla och Nummer

Med Hjälparen växla använder jag till att slå på och slå av automationer Jässkåp automation och Jäskyl automation.
Med Hjälparen Nummer använder jag för att sätta vilka temperaturer som skall användas i Jässkåpet och Jäskylen när de automationerna är igång.
Genom att använda nummer så kan jag på ett enkelt sätt ändra temperaturen via min Dashboard istället för att gå in i en automation och ändra.
Genom att använda Växlare för mina automationer kan jag se på min Dashboard om dessa automationer är på. Dessutom kan jag på ett enkelt sätt stänga av dom.

Home Assistant Hjälpare vid nattläge

Ett annat exempel när jag använder Home Assistant Hjälpare är vid min funktion Nattläge. Vid denna funktion använder jag mig av Växlare, Datum och/eller tid samt en timer

Vid Nattläge ska belysning släckas ned i huset och för att göra det vid olika tidpunkter beroende på dag har jag använt hjälparen Datum och/eller tid. Här sätter jag en tid som jag kan använda i en automation för att slå på växlaren Nattläge. När växlaren Nattläge slår på ska belysningen släckas, om Nattläge timer är inaktiv.

Skälet till att jag adderade en timer till denna funktion är att tiderna som vi sätter i Nattläge varierar. Nattläge slår på 22:40 på fredagar men oftast är vi uppe betydligt senare. För att undvika att belysningen stängs av måste timern vara inaktiv. Timern kommer vara aktiv så länge rörelsedetektorerna på övervåningen detekterar rörelse. Vid varje detektion laddar jag timern med 5 minuter.

Home Assistant Automation för Nattläge

Den första Automationen är att kolla om Nattläge tid har blivit triggad.
Det gör jag genom att välja Aktiveringstyp Tid

Nästa steg är att se om detta är en fredag och det gör jag genom att sätta ett villkor. Om detta Villkor är OK så fortsätter jag till Åtgärder.

Åtgärder kör tjänsten Automation turn on och här väljer jag min Automation som heter Nattläge timer
Som nästa steg laddar jag Nattläge timer med 5 min

Home Assistant Automation Nattläge timer

I denna Automation kommer rörelsedetektorer ladda Nattläge timer med 5 min ifall de detekterar rörelse.

Trigger i detta fall är Shelly rörelsedetektor

Åtgärd
Kör tjänst Timer: start

Home Assistant Automation Nattläge timer 0

I denna Automation tittar jag på om timer har avslutats.

Som händelse:

Och som åtgärd använder jag tjänsterna Välj av eller på: Turn on och tjänsten Automation Turn off

Här kommer växlaren Nattläge att gå från on till off och nu kommer belysningen släckas via en annan Automation.

Läs mer om mitt smarta hem:

Smarta Hem – Home Automation

Home Assistant Kontroller i mitt Smarta Hem

About Claes