Aeotec Z-Stick Gen5+ Z-wave

By Claes

Installerar Aeotec Z-Stick Gen5+ model ZW090 i mitt Smarta hem

Att installera Aeotec Z-Stick Gen5+ model ZW090 i mitt smarta hem är en fortsättning på mitt projekt att byta kontroller från Athom Homey till Home Assistant. Min Raspberry Pi4 som jag kör Home Assistant på har inte z-wave men genom att montera Aeotec Z-stick Gen5+ i en av USB portarna på Raspberry Pi4 kommer jag att ha möjlighet att använda z-wave JS integrationen i Home Assistant.
Information om z-wave JS: https://zwave-js.github.io/node-zwave-js/#/

Aeotec Z-Stick Gen5+

Z-wave USB Controller
Z-wave + certifierad
Smart Start
Inbyggt batteri
Raspberry Pi4 kompatibel
Model: ZW090-C (EU frekvens)

Innan köpet av Aeotec Z-stick Gen5+

Innan jag köpte Aeotect Z-stick Gen5+ kontrollerade jag om Z.wave JS stödjer alla z-wave produkter jag har i mitt smarta hem. Information om kompabilitet hittade jag på sidan: https://devices.zwave-js.io/
Heatit Z-TRM2
Aeotect Multisensor 6
Fibaro Motion sensor
Fibaro Smart Plug
Fibaro Switch
Fibaro Rökdetektor
Fibaro Smart Implant
Popp Outdoor plug IP44

Installation av Aeotec Z-Stick Gen5+ Raspberry Pi 4 och Home Assistant

Så här gjorde jag för att installera Aeotec Z-Stick Gen5.

  1. Montera Aeotec Z-Stick Gen5 i en USB port på Raspberry Pi 4
  2. Kontrollerar att USB stickan är hittad av Home Assistant genom att klicka på Supervisor -> System -> Host (tre prickar) -> Hårdvara. – Search USB. Min Sticka hittades under ttyACM0
  3. Konfiguration -> Integrationer -> Lägg till Integration -> Z-wave JS – Väljer ttyACM0
  4. Får en fråga om jag vill sätta upp ttyACM0 med Z-WAVE JS add-on -> Spara
  5. Enter the Z-wave JS add-on configuration: Klickar på Spara (Efter en stund fick jag upp texten avbruten och klickar på stäng)
  6. Gör om igen och klickar på konfiguration – > LÄgg till Integration -> Väljer Z-wave JS och nu får jag upp en ny ruta: Select connection method: Klickar på Spara
  7. Ny ruta med Sucess! – > Klickar på slutför

Nu har jag en ny intergation som heter Z-Wave JS och klickar jag på Configure får jag upp en meny där jag kan lägga till en nod. Nu ska jag plocka bort några enheter som är kopplade till Homey och försöka lägga till de under Z-wave JS integrationen.

Ändrar till Z-wave JS to MQTT Add-on

Efter att ha lagt till några av mina z-wave enheter till Z-wave JS ändrade jag till Add-on Z-wave JS to MQTT. Z-wave JS to MQTT ger lite mer information om nätverket och jag kan på ett enkelt sätt se detaljerad information om noderna.
Hittade även en fin guide på Aeotecs hemsida: Setup Home Assistant with Z-Stick Gen5+ : Aeotec Help Desk

Nu börjar ett mödosamt jobb att ta bort enheter från Homey och lägga till enheterna i till den nya Aeotec Z-stock Gen5+ stickan.

Addera Z-wave enhet till Home Assistant

Uppdatering 2021-12-02
Nu har jag fört över alla min zwave enheter från Homey till Aeotec Z-Stick Gen5+ Z-wave utom Fibaro Smart Implant. Detta kommer jag göra när tid finns.
Att excludera z-wave enheterna från Homey och inkludera de i Aeotec Z-Stick Gen5+ är tidsödande men väl på plats hoppas jag att det kommer att vara problemfritt. Får nog uppdatera detta inlägg när jag har kört med Aeotec Z-Stick Gen5+ under en stund för att utvärdera.

Mer om mitt smarta hem:

Smarta Hem – Home Automation

About Claes